skip to Main Content

Muskelskjelettsatsingen (MUSS) er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse

Muskelskjelettsatsingen (MUSS) er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). MUSS er organisert som et nettverk av forskningsmiljøer, et koordinerende forskningsmiljø, samt et fagråd med brukerrepresentanter.

Hovedmålet er å utvikle nasjonale forskningsnettverk innen muskelskjeletthelse og legge til rette for samarbeid og kunnskapsoverføring som vil føre til forskning av høy kvalitet og omfattende bidrag til internasjonal kunnskapsproduksjon.

Videre er målet å implementere ny kunnskap i ulike deler av helsetjenesten (primær-, spesialist- og bedriftshelsetjenesten) slik at kvaliteten på helsetjenester til mennesker med muskelskjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) bedres, både når det gjelder diagnostikk, forebygging, behandling og rehabilitering.

Logo-ikon MUSS 290515

8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS)

7.-8. november 2019
Comfort Hotel Runway, Hans Gaardersvei 27, Gardermoen

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,-sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell og brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Aktuelt

Brukermedvirkerbase til forskning innen muskelskjeletthelse

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskning. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har på grunnlag av dette etablert en brukermedvirkerbase for å kvalitetssikre brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse.
Modic forandringer forklart av FORMI

Informasjonsfilm om Modic-forandringer

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR-funnet modic- og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus laget en kort informasjonsfilm…

Aktuelle konferanser og kurs

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning

Nytt kurs "Brukermedvirkning i forskning" arrangeres 11.-12. april 2018 ved Oslo Universitetssykehus, FORMI. Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrespresentant i fagutvikling og forskning.

Åpent seminar: Fibromyalgi og kroniske smerter – bedre diagnostikk, behandling og rehabilitering

Seminar om "Fibromyalgi og kroniske smerter - bedre diagnostikk, behandling og rehabilitering" arrangeres den 24. oktober 2017 ved Diakonhjemmet Sykehus, Oslo.

Kurs: Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse

Kurset «Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse» er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning.

Prosjekter i MUSS

Nye og etablerte forskningsnettverk kan søke om å forankre sine prosjekter i Muskelskjelettsatsingen (MUSS). Hensikten med en forankring er å synliggjøre prosjekter som naturlig inngår i satsingen.

Back To Top