skip to Main Content

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Tid

19.-20. november 2020

Sted

Webinar og Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Arrangør

MUSS (Muskelskjelettsatsingen)

Årets konferanse

I år har du mulighet til å å delta på konferansen enten via webinar eller ved tilstedeværelse på Comfort Hotel Runway, Gardermoen. Vi vil til enhver tid følge gjeldende anbefalinger fra nasjonale myndigheter i forhold til Covid-19. Vi satser på å arrangere konferansen med fysisk tilstedeværelse i tillegg til webinar. Hvis retningslinjene endres slik at man ikke kan treffes på Gardermoen, vil alle kunne delta på konferansen via webinar.

Meld deg på vår tverrfaglige konferanse med to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning på muskelskjelettskader, sykdommer og plager. I år skal vi diskutere følgende tema: Hvor langt har vi kommet innen forskning på artrose, inflammatoriske leddsykdommer, osteoporose, skader og rygg? Hvordan kan vi i større grad få til implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling? Det blir egne sesjoner med frie foredrag og posterpresentasjoner basert på innsendte abstrakt. Konferansen holdes på skandinavisk.

Sosialt program

På kvelden første konferansedag, 19. november, samles vi til en hyggelig middag i restauranten på konferansehotellet, Comfort Hotel Runway. Hvis du ønsker å delta på middagen, melder du deg på via påmeldingslenken, se pris under.

Innsending av abstrakt til frie foredrag og poster-presentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 11. september 2020.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes sammendrag av studier i alle faser- fra planlagte prosjekter til publiserte arbeider. Arbeid som er presentert tidligere på internasjonale konferanser kan også sendes inn. På denne måten får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet. Kontakt oss innen 11.september hvis du har behov for utvidet frist for innsending av abstrakt. Ved innsending av abstrakt, gi beskjed om du kommer til å delta fysisk eller digitalt.

Abstraktet skrives helst på norsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side. Forslag til mal: 1. Tittel, forfattere, forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere.

Innsendte abstrakt blir vurdert av en komité og fordelt til frie foredrag og poster-presentasjon. Hvert frie foredrag har en varighet på totalt 10 minutter, dvs 8 minutter til presentasjonen og 2 minutter til spørsmål. Postere henges opp i konferansesalen innen kl. 10.00 første konferansedag. Størrelsen på posterboards er høyde 120 cm og bredde 100 cm. Du kan også delta digitalt med frie foredrag og posterpresentasjon. Ved innsending av abstrakt, gi beskjed om du kommer til å delta fysisk eller digitalt.

Utdeling av tre priser

På årets konferanse vil det blir delt ut tre priser basert på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet;

 • pris til beste frie foredrag
 • pris til beste poster-presentasjon
 • pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken.

Godkjente kurspoeng

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering: 11 timer, evt. 14 timer ved deltakelse på frie foredrag (valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning)
 • Ortopedisk kirurgi11 timer (valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning)
 • Revmatologi11 timer (valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning)
 • Nevrologi11 timer (valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning)
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund: 11 timer (vedlikeholdstimer for å opprettholde spesialtittelen i Muskel- og Skjelett Fysioterapi)
 • Norsk fysioterapeutforbund: 14 timer (Kurset kan sammen med mastergrad benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet)
 • Norsk Manuellterapeutforening: 15 timer (i forhold til spesialisttittel MNMF)
 • Norsk kiropraktorforening: 13 timer

Listen oppdateres etterhvert som vi får svar på våre søknader om godkjente kurspoeng.

Påmelding

Ved påmelding registrerer du om du ønsker å delta med fysisk tilstedeværelse på konferansehotellet eller om du ønsker å via webinar. Du må registrere antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

Begge alternativene, webinar eller fysisk tilstedeværelse, krever påmelding. Hvis retningslinjene fra regjeringen i forhold til Covid-19 endres slik at vi ikke kan treffes, vil alle kunne delta på konferansen via webinar. Faktura sendes derfor ut nærmere konferansen når dette er avklart.

Priser for deltakelse på konferansen

 • En konferansedag inkludert lunsj: kr 675 pr dag  (ordinære deltakere)
 • En konferansedag inkludert lunsj: kr 340 pr dag (studenter/stipendiater/brukerrepresentanter/pensjonister)
 • Konferansemiddag 7. november: kr 700 (3 retter inkludert drikke)
 • Hotell: kr 1490 (Comfort Hotell Runway)
 • Deltakelse webinar to dager (digital tilgang, kun strømming): kr 300

Husk å registrere din deltakelse via  påmeldingslenken over! 

Del gjerne informasjon om konferansen

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan spre informasjon om konferansen videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljø innen feltet.

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte Linda M. Pedersen, koordinator for Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS), via e-post limped@ous-hf.no, eller på tlf. 91106219

 

Back To Top