skip to Main Content

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,- sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Tid

19.-20. november 2020

Sted

Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Arrangør

MUSS (Muskelskjelettsatsingen)

Årets konferanse

Det er lagt opp til to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning på artrose, inflammatoriske sykdommer, rygg og osteoporose. I tillegg blir det en egen sesjon om implementeringsforskning. Det blir lagt opp til frie foredrag og poster-sesjon basert på innsendte abstrakt. Foredragsholdere på konferansen er fra Norge, Sverige og Island, slik at språket på konferansen blir skandinavisk.

Konferanseprogram

Sosialt program

Etter konferanseslutt 19. november samles vi til en hyggelig middag i restauranten på konferansehotellet, Comfort Hotel Runway. Hvis du ønsker å delta på middagen, melder du deg på via påmeldingslenken, se pris under.

Innsending av abstrakt til frie foredrag og poster-presentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 11. september 2020.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeider. På denne måten får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

Abstraktet skrives helst på norsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side. Forslag til mal: 1. Tittel, forfattere, forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere.

Utdeling av tre priser

På årets konferanse vil det blir delt ut en pris til beste frie foredrag og en pris til beste posterpresentasjon. I tillegg deler MUSS ut en pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken. De tre prisene baseres på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet.  Abstraktene vil bli vurdert av en vitenskapelig komite.

Covid-19

Vi vil til enhver tid følge gjeldende anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter i forhold til Covid-19. Vi satser på å arrangere konferansen med mulighet for både fysisk tilstedeværelse og mulighet for deltakelse via digital løsning. Begge løsningene krever påmelding.

Påmelding

Ved påmelding registrerer du antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og  om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

Deltakelser digitalt krever også påmelding.

Påmeldingslenke

Priser

  • En konferansedag inkludert lunsj: kr 675 pr dag  (ordinære deltakere)
  • En konferansedag inkludert lunsj: kr 340 pr dag (studenter/stipendiater/brukerrepresentanter/pensjonister)
  • Konferansemiddag 7. november: kr 700 (3 retter inkludert drikke)
  • Hotell: kr 1490 (Comfort Hotell Runway)
  • Deltakelse digitalt (digital tilgang, kun strømming): kr 300

NB! Du må huske å registrere din deltakelse via påmeldingslenken over! 

 

Del gjerne informasjon om konferansen

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan spre informasjon om konferansen videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljø innen feltet.

 

Back To Top