skip to Main Content

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,- sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Tid

19.-20. november 2020

Sted

Comfort Hotel Runway, Hans Gaarders veg 27, 2060 Gardermoen

Sample Heading

Program legges om litt

Arrangør

Muskelskjelettsatsingen (MUSS)

Sosialt program

Torsdag 19. november samles vi til en hyggelig middag på konferansehotellet, Comfort Hotel Runway.

Abstrakt til frie foredrag/posterpresentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes tilsendt sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeider.

Abstraktet kan skrives på norsk eller engelsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side. Forslag til mal: 1. Tittel, forfattere, forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere.

Innsendte abstrakt blir vurdert av en vitenskapelig komitè og det vil bli gitt en pris for beste frie foredrag og en pris til beste poster.

 

Mer informasjon om konferansen blir lagt ut om litt.

Back To Top