Skip to content

Kurs i prognoseforskning innen helse?

Er du interessert i prognoseforskning innen helse? Nå har du sjansen til å oppdatere din kunnskap og dine metodiske ferdigheter gjennom praktisk kurs som bygger på PROGRESS rammeverket. Kurset holdes på OsloMet - Storbyuniversitetet 15.- 17. april 2020.
Les mer

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning mai 2019

Nytt kurs "Brukermedvirkning i forskning" arrangeres 4.-5. juni 2019. Sted: Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo Universitetssykehus – Ullevål (Bygg 37B). Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning.
Les mer

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning

Nytt kurs "Brukermedvirkning i forskning" arrangeres 11.-12. april 2018 ved Oslo Universitetssykehus, FORMI. Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrespresentant i fagutvikling og forskning.
Les mer

Kurs: Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse

Kurset «Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse» er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning.
Les mer
Back To Top