skip to Main Content

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning

  • 23. mars 2018
Nytt kurs "Brukermedvirkning i forskning" arrangeres 11.-12. april 2018 ved Oslo Universitetssykehus, FORMI. Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrespresentant i fagutvikling og forskning.
Les mer

Kurs: Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse

  • 4. september 2017
Kurset «Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse» er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning.
Les mer
Back To Top