skip to Main Content

Kurs: Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse

  • 4. september 2017
Kurset «Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse» er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning.
Les mer
Back To Top