Ansatte v/ FORMI

 

John-Anker Zwart

 Stilling:

Leder ved FORMI, Professor i Nevrologi, Uio, Overlege ved Nevrologisk avdeling, OUS.

Fagbakgrunn:

dr.med, spesialist i nevrologi

 Forskningsfelt:

 e-post:

j.a.zwart(at)medisin.uio.no

 

 

             

 

 Prosjektleder i prosjekter:

 • Musculoskeletal disorders in Norway. Trends, costs, predictors and outcome. [Mer]
 • Mekanismer for kroniske ryggsmerte. [Mer]

 Medarbeider i prosjekter:

 •  

 Koordinerende forskningsmiljø:

 Publikasjonsliste

 

 

 

 

 

Hans Otto Engvold

Stilling:

Kontorleder/Rådgiver

Fagbakrunn:

 e-post:

hot(at)formi.no

 

         

 

 

 Sekretariat:

 

 

 

 

 

 

 

Margreth Grotle

Stilling:

Forskningsleder og seniorforsker ved FORMI, Professor i fysioterapi ved HiOA.

Fagbakgrunn:

Dr. philos, Fysioterapeut

Forskningsfelt:

rygglidelser, revmatiske lidelser, artrose, epidemiologiske studier, metodestudier

e-post:

margreth.grotle(at)medisin.uio.no 

margreth.grotle(at)hioa.no

 

     

 

 Prosjektleder i prosjekter:

 • Kognitiv pasientopplæring i primærhelsetjenesten (COPE). [Mer]
 • Akutt rygg i samhandlingsreformen: etablering og evaluering av en ny behandlingslinje for pasienter med akutte rygglidelser.
 • Offentlig og privat helsetjeneste for ryggpasienter: en sammenligning av sosiodemografiske variabler og operasjonskriterier hos pasienter med skiveprolaps og nerverotsaffeksjon som henvises til vurdering for operativ behandling.
 • Spinal surgery in Norway. Trends, costs and regional differences.

 Medarbeider i prosjekter:

 • RCT håndartrose.
 • RCT kneartrose.
 • OA indikatorer.
 • Bekkenprosjekt.
 • Artroseklinikk prosjektet.
 • SPOR&Star-Etic prosjektet.
 • MUST prosjektet.
 • Isjiasprosjektet.
 • Rasch analyser av utfallsmå.
 • STOP project.
 • Harm-benefit trade-off project.
 • Back pain in elders: BACE.

  Koordinerende forskningsmiljø:

 Publikasjonsliste

 

 

 

 

 

Kjersti Storheim

 

Stilling:

Seniorforsker ved FORMI, Førsteamanuensis UiO.

Fagbakgrunn:

Fysioterapeut, dr. scient

 

Forskningsfelt:

korsryggslidelser, artrose, aktiv rehabilitering, metodestudier

e-post:

kjerst.storheim(at)medisin.uio.no

 

   

       

 

 Prosjektleder i prosjekter:

 • Can we reduce the increasing demand of hip and knee replacement surgery? A prospective epidemiological study. [Mer]
 • Lumbar disc prosthesis versus multidisciplinary rehabilitation in chronic back pain and localized degenerative disc. Long-term follow-up of a randomized multicentre trial. (Den Norske skiveprotesestudien). [Mer]
 • Glukosamin sulfat i behandling av pasienter med kroniske ryggplager og røntgenologisk påvisbare degenerative forandringer i lumbalregionens ledd; En dobbelblind randomisert kontrollert studie.
 • Back pain in elders: BACE. A prospective cohort study of older people visiting primary care with a new episode of back pain.
 • Raskere Tilbake – mestringskurs for pasienter med kroniske muskelskjelett smerter. 

 Medarbeider prosjekter:

 • Kognitiv pasientopplæring i primærhelsetjenesten (COPE). [Mer]
 • Norsk spinal stenose studie; to randomiserte multisenter studier på henholdsvis spinal stenose og degenerativ listhese.
 • Musculoskeletal disorders in Norway. Trends, costs, predictors and outcome.
 • Offentlig og privat helsetjeneste for ryggpasienter: en sammenligning av sosiodemografiske variabler og operasjonskriterier hos pasienter med skiveprolaps og nerverotsaffeksjon som henvises til vurdering for operativ behandling.
 • Spinal surgery in Norway. Trends, costs and regional differences.

 Koordinerende forskningsmiljø:

 Publikasjonsliste

 

 

 

 

 

 

Linda Margareth Pedersen

 

Stilling:

Forsker/postdoktor//koordinator

Fagbakgrunn:

PhD i Fysiologi, MappSci Biopharmaceuticals (bioteknologi)

Forskningsfelt:

smertefysiologi, akutt rygg, migrene, smerte, genetikk, nevrofysiologisk smertetester, elektrofysiologi, sensitisering

 e-post:

limped(at)ous-hf.no

 

 

 

 Medarbeider prosjekter:

 • Mekanismer for kroniske ryggsmerter. [Mer]
 • Basale mekanismer for migrene.
 • Biomarkører ved hodepine. [Mer]

 Koordinerende forskningsmiljø

 Publikasjonsliste

 

 

 

 

 

 

Line M. Jacobsen

Stilling:

Postdoktor

Fagbakgrunn:

PhD i molekylærbiologi

Forskningsfelt:

akutt rygg, migrene, smerte, sensitisering, genetikk, elektrofysiologi, biobank

e-post:

lineme(at)ous-hf.no

 

        

 

 

 Prosjektleder i prosjekter:

 • Biomarkører ved hodepine. [Mer]

 Medarbeider prosjekter:

 • Mekanismer for kroniske ryggsmerter. [Mer]
 • Basale mekanismer for migrene.
 • Smertebiobank. [Mer]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendik Winsvold

 

Stilling:

Stipendiat

Fagbakgrunn:

Cand. med

Forskningsfelt:

migrene, genetikk, epigenetikk, GWAS

e-post:

 

 

 

 

 

 Medarbeider prosjekter:

 • Basale mekanismer for migrene.
 • Migraine genetics.
 • Migrene og kardiovaskulær sykdom.[Mer]
 • Smertebiobank.[Mer]

 Publikasjonsliste

 

 

 

 

 

 

Marianne Bakke Johnsen

 

Stilling:

stipendiat

Fagbakgrunn:

MSc i idrettfysioterapi

Forskningsfelt:

artrose, epidemiologi, register

e-post:

 

 

 

 

 •  

  Can we reduce the increasing demand of hip and knee replacement surgery? A prospective epidemiological study. [Mer]

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Løchting

Stilling:

Stipendiat

Fagbakgrunn:

MSc i helsepsykologi

Forskningsfelt:

Kliniske intervensjonsstudier, metodestudier, rygg, sykdomsforståelse, livskvalitet.

e-post:

ida.lochting(at)ous-hf.no

 

 

 

  Medarbeider i prosjekter:

 • Kognitiv pasientopplæring i primærhelsetjenesten (COPE). [Mer]

 

 

 

 

 

 

 

 

Maren Hjelle Guddal

Stilling:

Koordinator

Fagbakrunn:

Fysioterapeut, MSc i idrettsfysioterapi

Forskningsfelt:

Aktiv rehabilitering, akutt rygg

 e-post: magudd(at)yahoo.no

 

 

 

 

 

 Medarbeider i prosjekter:

 • Kognitiv pasientopplæring i primærhelsetjenesten (COPE). [Mer]
 • Akutt rygg i samhandlingsreformen: etablering og evaluering av en ny behandlingslinje for pasienter med akutte rygglidelser.
 • Norsk Spinal Stenose Studie.
 • Raskere Tilbake – mestringskurs for pasienter med kroniske ryggsmerter.

 

 

 

 

 

Maria Raae Andersen

Stilling:

Forskningsassistent

Fagbakgrunn:

Fysioterapeut, MSc i folkehelsevitenskap

Forskningsfelt:

Nevrofyiologisk smertetesting, akutt rygg, søvnrestriksjon og smertehemming.

e-post:

mariaraaeandersen(at)hotmail.com

 

 

 

 

 

 Medarbeider prosjekter:

 • Mekanismer for kroniske ryggsmerter. [Mer]
 • Skiftarbeid og smerte.

 

 

 

 

 

Kristian Bernhard Nilsen

Stilling:

Lege i spesialisering ved seksjon for klinisk nevrofysiologi OUS. Førsteamanuensis NTNU. Forsker ved STAMI og tilknyttet FORMI.

Fagbakgrunn:

PhD i Nevrovitenskap 

Forskningsfelt:

Smertefysiologi

e-post:   

kristian.b.nilsen(at)ntnu.no

 

 

 

 

 Medarbeider prosjekter:

 • Mekanismer for kroniske ryggsmerter. [Mer]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silje Stensrud

Stilling:

Forsker

Fagbakgrunn:

PhD, Fysioterapeut, MSc i idrettsfysioterapi

e-post:

siljst(at)ous-hf.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Olaf Field

Stilling:

Fagbakgrunn:

cand. med

Forskningsfelt:

e-post:           

 

 

 

 Medarbeider prosjekter:

 • Mekanismer for kroniske ryggsmerter. [Mer]

 

 

 

 

 


Forrige side: FORMI
Neste side: Prosjekter v/ FORMI