Diakonhjemmet sykehus

 

Forskningsmiljø  Leder

 

Revmatologisk avdeling

Avdelingen har ansvar for driften av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og Nasjonal behandlingstjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NBRR).

                             

                                        

 

 

  

 

Forrige side: Prosjekter v/ FORMI
Neste side: Revmatologisk avdeling