FORMI

 

 

______________________________________________ 

____________________________________________________________

 

Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI)

FORMI er en enhet innenfor FoU-avdelingen ved Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo universitetssykehus Ullevål og ledes av professor John-Anker Zwart.

 

_________________________________________________________________________________

Enheten skal gjennom forskning, kunnskapsoppsummering og kunnskapsformidling bidra til bedre forebygging og behandling av muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager

__________________________________________________________________________________

Vi er et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysioterapi, psykologi, fysiologi og molekylærbiologi. FORMI er engasjert i ulike forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningsprosjektene omfatter kliniske-, epidemiologiske-, basale- og helseøkonomiske problemstillinger innen muskelskjelettfeltet.

 

 

Ansatte

Forskningsprosjekter

 

Koordinatorfunksjon/sekretariat

 

Stikkord:

Hovedforskningsområder:

Muskelskjelett, smerte, artrose, revmatiske lidelser, akutt rygg, isjias, migrene, rehabilitering, livskvalitet

 Metoder:

epidemiologi, registerkobling, genetikk, nevrofyiologisk smertetesting, kliniske intervensjonsstudier, spørreskjema

 

 

             

 

 

 

Leder: John-Anker Zwart

Besøksadresse (kart):

Oslo Universitetssykehus-Ullevål

Bygg 37 B, 5. etasje (loftet)

Tlf.

E-post:

Web: www.formi.no

 

Postadresse:

FORMI

Bygg 37B

Oslo Universitetssykehus-Ullevål

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo