Internasjonal forskningskonferanse 2015

 

 BJD World summit and the 4th Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference 

 

      

Bone and Joint Decade (BJD) World Summit and the 4th Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference ble arrangert på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo den 8. og 9. oktober 2015. Konferansen ble arrangert som et samarbeid mellom The Global Alliance for Musculoskeletal Health of the Bone and Joint Decade (BJD), The Norwegian Musculoskeletal Research Network (MUSS) og The Norwegian Council for Musculoskeletal Health (NCMH).         

Breaking down the barrier-towards integrated care

Med salgordet, "Breaking down the barrier- towards integrated models of care", ble det fokusert på prinsipper og modeller for integrert behandling av pasienter med ekempler fra praksis. Viktigheten av å få økt fokus på muskelskjeletthelse regionalt, nasjonalt og globalt, samt hvordan man skal kunne redusere omfanget av muskelskjelettsykdommer, skader og plager ble diskutert. Under konferansen ble muskelskjeletthelse sett i sammenheng med dagens store utfordringer, en eldrende populasjon og økende sykelighet.

 

Åpning av konferansen

Den norske regjerningen var representert ved departementsråd Bjørn-Inge Larsen og statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bjørn-Inge Larsen åpnet konferansen den første dagen og  fortalte om regjeringens satsing på feltet. Astrid Nøklebye Heiberg innledet konferansens andre dag rundt temaet aldring og muskelskjeletthelse. Rådet som ble gitt var å holde seg fysisk aktiv og bli i arbeid.     

 

 

 

 

   Departementsråd Bjørn-Inge Larsen, Helse- og omsorgsdepertementet.  (Foto: Øystein Haagensen)

  

    

Leder av Muskelskjelettsatsinen Tore K. Kvien sammen med Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet (Foto: Øystein Haagensen).

 

 

 

WHO rapport "Aldring og helse" 

WHOs verdens rapport, "Helse og Aldring," ble lansert under konferansen og presentert av Manfred Huber fra WHO Europa. Rapporten predikerer en dobling av eldre over 60 år innen 2050, og viser at muskel og skjelettplager blir en stor utfordring.

     

 

 Illustration from the cover of the World report on ageing and health

 

 

 

Pris for beste frie foredrag og posterpresentasjon

Deltakerne fikk innblikk i flere interressante forskningsprosjekter gjennom frie foredrag og posterpresentasjoner. Pris for beste frie foredrag gikk til Ewa Roos ved Universitetet i Syd-Danmark og pris for beste posterpresentasjon gikk til Maria Garcia-Lopez ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 

Fra venstre; Anthony Woolf, chair for BJD, Maria Garcia-Lopez, Ewa Roos og John-Anker Zwart, leder av koordinerende forskningsmiljø for muskelskjelettsartsingen (Foto: Øystein Haagensen).

 

 

 

Foredrag fra konferansen finnes under link:  
 

 

   

 

 

 

 

 

 


Forrige side: Nasjonal forskningskonferanse 2014
Neste side: Kontakt