Kontakt

 

Koordinerende forskningsmiljø

 

Muskelskjelett satsingen (NSG)

v/FORMI

FoU avdelingen, Klinikk for kirugi og nevrofag,

Bygg 37B, Oslo Universitetssykehus- Ullevål,

Postboks 4956, Nydalen

0424 Oslo

_______________________________________________________________________

John- Anker Zwart                        Koordinator: Linda M. Pedersen
     
e-post: j.a.zwart(at)medisin.uio.no    e-post: limped(at)ous-hf.no
tlf. +47 22 11 86 21   tlf. +47 23 01 61 71    
     
   
   

 

 

 

Margreth Grotle   Kjersti Storheim
     
e-post: margreth.grotle(at)medisin.uio.no   e-post: kjersti.storheim(at)medisin.uio.no
    tlf: +47 22 11 77 40