Nasjonal forskningskonferanse innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager. Gardermoen 15.-16. november 2012

 

Foredrag

DAG 1 

I. Hva er NSG? Hva innebærer satsningen? II. Formålet/forventet resultat/rammer for initiativet. Randi Vad, Spesialrådgiver forskning, og Øystein Krüger, forskningssjef, Avdeling for forskning og innovasjon. Helse Sør-Øst.

   
     

Aktualiteter innen forskning på muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager. Tore K. Kvien, MD, professor UiO, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus/UiO.

 
     

Role of inflammation in the pathogenesis of osteoarthritis. Jeremy Sokolove, MD, Staff Physician, VA Palo Alto Health Care Systems, Instructor of Medicine, Stanford University School of Medicine.

   
     

Presentasjon fra hver helseregion. Forskningsmiljø og aktiviteter, svake/sterke sider.     

   

                 

  

 

 

   
  • Helse Midt  v/Mari Hoff                       
 
     

 

 

 

   

                          

 
     
     
  • Oppsummering ved Tore K. Kvien, MD, professor, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus/UiO.
   

 

 DAG 2  

Registerforskning

   
     
   
     
   
     
 
 
     
  • Hvilke muligheter ligger det i å benytte ryggkirurgiregisteret? Tore Solberg, overlege, Nevrokirurgisk avdeling, UNN
   
     

Kliniske studier – multisenter tilnærming.

   
     
   
     
   
     

             

 
     
   
     
   
     
Basal- og klinisk forskning.    
     
   
     
   
     
   
     
   

 

   
   

 

   
  •  Arbeidsgrupper

1. Epidemiologi/registerforskning

2. Basal- og klinisk forskning.

3. Kliniske multisenterstudier.

   

 

   
  • Fremlegg arbeidsgrupper – 10 min hver.
  • Oppsummering- panel v/Lars Nordsletten, professor, avdelingsleder FoU, Klinikk for kirurgi og nevrofag, OUS/ UiO
   

 

   

 Abstrakt/Sammendrag, postersesjon