Om oss

Muskel- og skjelettsatsingen er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Muskelskjeletthelse omfatter skader, sykdommer og plager tilknyttet kroppens bevegelsesapparat. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager kan igjen deles inn i fem hovedgrupper:

1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger.

2. Ikke-infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler.

3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle.

4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.

5. Skader i bevegelsesapparatet inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader. 

Gjennom å etablere og videreutvikle regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk innen MUSSP-feltet og legge til rette for samarbeid og kunnskapsoverføring mellom nettverkene, er målsetningen å bidra til forskning av høy kvalitet og internasjonal kunnskapsproduksjon.

 _____________________________________________________________________________________________

Initiativet til Muskelskjelettsatsingen ble tatt av Muskel Skjelet Tiåret (MST), som nedsatte en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av ti fagpersoner med ulike tilknytninger til aktive forskningsmiljøer innenfor muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i Helse Sør-Øst/ Universitetet i Oslo. Disse leverte et skisseforslag til Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om etablering av en nasjonal strategisk satsing på forskning innen muskel- og skjelettfeltet. NSG ga sin støtte til initiativet fra Helse Sør-Øst 4. Mai 2011. I etterkant gav de regionale samarbeidsorganene sin tilslutning til initiativet.

www.helseforsk.no

I august 2011 nedsatte Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo en nasjonal skrivegruppe som utarbeidet et grunnlagsdokument om satsingen på muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager.

lenke til grunnlagsdokumentet

Mål
Hovedmålet
Utvikle nasjonale forskningsnettverk innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og skader og legge til rette for samarbeid og kunnskapsoverføring mellom nettverkene som vil føre til forskning av høy kvalitet og omfattende bidrag til internasjonal kunnskapsproduksjon.

Organisering
Organisasjonsmessig er den nasjonale forskningssatsingen under nasjonal samarbeidsgruppe (NSG). Ansvarlige samarbeidsorgan er Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelse (FORMI) ved Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo univesitetssykehus-Ullevål er opprettet som koordinerende forskningsmiljø. Fagrådet for satsningen ble opprettet november 2012.

 

 


Forrige side: Velkommen
Neste side: Om NSG