Prosjekter

 

Forankring av prosjekter i muskelskjelettsatsingen.

 

Prosjekter forankret i satsingen

 

 

 

 

 Tildeling av midler til tverregionale helseforskingsprosjekter

Utlysning

Inntil 200 mill. kr ble utlyst til tverregionale helseforskningsprosjekter innen nasjonale satsingsområder med søknadsfrist 3. september 2014. Det var krav om at prosjektene måtte ha deltakelse fra helseforetak/private, ideelle institusjoner fra minst tre av de fire finansierende regionale helseforetakene. De tverregionale midlene skulle benyttes til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning, som grunnlag for å sikre høy kvalitet og trygge og effektive tjenester. Forskningsmidlene skulle tildeles innenfor følgende temaområder: hjerte-karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer inkl. demens. I tillegg skal styrkingen bidra med mer forskning knyttet til smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose.

Tildeling

Av totalt 66 innsendte søknader ble det tildelt midler til 11 prosjekter som til sammen vil få 200 mill. kroner fordelt over 5 år. Det ble tildelt midler innenfor samtlige områder.Temaområdet muskel- og skjelett er vinneren både når det gjelder vitenskapelig kvalitet og relevans med 4 tildelte prosjekter. 

 
Les mer om Helseforsk og tildelingen her. 

Her finner du en oversikt over alle prosjektene som mottar midler.

 ___________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________