Prosjekter v/ FORMI

 

Prosjektnavn 

Stikkord

 Prosjektleder

Kontakt

Musculoskeletal disorders in Norway. Trends, costs, predictors and outcome. [Mer]

 

John-Anker Zwart

j.a.zwart(at)medisin.uio.no

 

 

 

 

Mekanismer for kroniske ryggsmerter

Ny forståelse av kronisk smerte - fra mekanismer til klinisk anvendelse. En prospektiv studie av lumbago og isjias. [Mer]

Akutt rygg, isjias, korsryggsmerter, prospektiv, nevrofysiologisk testing, genetikk, spørreskjema klinisk oppfølging

John-Anker Zwart

j.a.zwart(at)medisin.uio.no

 

 

 

 

Biomarkører ved hodepine. [Mer]

Hodepine, migrene, biomarkører,, protein, genetikk, polymorfisme

Line M. Jacobsen

Lineme(at)ous-hf.no

 

 

 

 

Smertebiobank. [Mer]

Smerte, biobank, hodepine, muskel-og skjelett

John-Anker Zwart

j.a.zwart(at)medisin.uio.no

 

 

 

 

Akutt rygg i samhandlingsreformen:

etablering og evaluering av en ny behandlingslinje for pasienter med akutte rygglidelser.

 

Margreth Grotle

margreth.grotle(at)medisin.uio.no

 

 

 

 

Kognitiv pasientopplæring i primærhelsetjenesten (COPE)

 

Margreth Grotle

margreth.grotle(at)medisin.uio.no

 

 

 

 

Spinal surgery in Norway. Trends, costs and regional differences.

 

Margreth Grotle

margreth.grotle(at)medisin.uio.no

 

 

 

 

Offentlig og privat helsetjeneste for ryggpasienter: en sammenligning av sosiodemografiske variabler og operasjonskriterier hos pasienter med skiveprolaps og nerverotsaffeksjon som henvises til vurdering for operativ behandling

 

Margreth Grotle

margreth.grotle(at)medisin.uio.no

 

 

 

 

Migrene og kardiovaskulær sykdom

Migrene, kardiovaskulær sykdom, HUNT, genetikk, MR-bilder

John-Anker Zwart

j.a.zwart(at)medisin.uio.no

Can we reduce the increasing demand of hip and knee replacement surgery? A prospective epidemiological study. [Mer]

Osteoarthritis, risk facors, arthroplasty, hip, knee, epidemiology 

Kjersti Storheim

Kjersti.Storheim(at)medisin.uio.no

Lumbar disc prosthesis versus multidisciplinary rehabilitation in chronic back pain and localized degenerative disc. Long-term follow-up of a randomized multicentre trial. [Mer]

Chronic low back pain, degenerative disc, disc replacement, multidisciplinary rehabilitation, health economy, prognosis.

Kjersti Storheim

Kjersti.Storheim(at)medisin.uio.no

Glukosamin sulfat i behandling av pasienter med kroniske ryggplager og røntgenologisk påvisbare degenerative forandringer i lumbalregionens ledd; En dobbelblind randomisert kontrollert studie

Chronic low back pain, degenerative lumbar osteoarthritis, glucosamine, Drug Therapy; Prognosis

Kjersti Storheim

Kjersti.Storheim(at)medisin.uio.no

Back pain in elders: BACE. A prospective cohort study of older people visiting primary care with a new episode of back pain

Elders, back pain, Primary care, prognostic factors, epidemiology.

Kjersti Storheim

Kjersti.Storheim(at)medisin.uio.no

 

 

 


Forrige side: Ansatte v/ FORMI
Neste side: Diakonhjemmet sykehus