Registre

 

Norsk nakke- og ryggregister (NNRR)  

Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) har som mål å bedre kvaliteten på behandlingen av pasienter med nakke- og ryggplager ved norske sykehus, og gi handlingsgrunnlag for offentlige myndigheter. Målgruppen er voksne pasienter som henvises til de tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikkene i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med registeret er å få en oversikt over pasientgrunnlaget med regionale variasjoner og evaluere tjenestetilbudet ved hvert enkelt sykehus.

Fagrådet for registeret har det faglige ansvaret. Databehandlingsansvarlig er Universitetssykehuset Nord Norge HF. Hvert deltakende sykehus har egne lokale registeransvarlige som har ansvar for at prosedyrer og rutiner følges.
 
   

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

 

NorArtritt jobber for å øke kunnskapen om kroniske artrittsykdommer og behandlingen av disse i Norge. Vi ønsker å bedre pasientbehandlingen, øke legemiddelsikkerheten, og gjennom forskning å sikre riktig behandling av fremtidens pasienter. I NorArtritt registreres data om pasienter med kroniske artrittsykdommer, deriblant revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom).

 
   
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi   

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Hensikten er at det enkelte sykehus skal holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter). Ryggregisteret drives av Universitetssykehuset Nord-Norge.

 
   
Nasjonal kompetansetjeneste for Leddproteser og hoftebrudd  

Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen. Kompetansetjenesten driver ulike nasjonale registre.

Nasjonalt register for leddproteser

Nasjonalt hoftebruddsregister

Nasjonalt Barnehofteregister. 

 
   
   
   
   
   

 

 

 

 


Forrige side: Spørreskjema
Neste side: Helseundersøkelser