Smerter og andre plager

SMERTER OG ANDRE PLAGER

 

Tema  Ansvarlig

 

HUNT studier (epidemiologi)

  • Risiko- og prognostiske faktorer for MSP
  • Tidstrender for muskel-og skjelettplager

                             

Nasjonalt kompetansesenter for hodepine 

Lars J. Stovner (NTNU/St.Olavs), Knut Hagen (NTNU/St.Olavs), John-Anker Zwart (FORMI, OUS)                        

 

Fysisk aktivitet og MSP  

  

Tom Ivar Lund Nilsen (NTNU)

 

 Angst, depresjon og smerter

 

 

Arnstein Myklebust (UiB)

 

Forløp av nakke og ryggplager

 

Ottar Vasseljen (NTNU) 

 

Kroniske smerter hos ungdom

 

Marite Rygg (NTNU/St. Olavs) 

 Klinisk relaterte studier

  • Kontrollert bruk av vanedannende medisiner ved kroniske smerter

Nasjonal kopetansetjeneste for sammensatte lidelser

Petter C. Borchgrevink (NTNU/St.Olavs)

Egil Fors (NTNU/St. Olavs 

 

Lidelsessspesifikk kognitiv atferdsterapi

 

 

 

Håndtering og samhandling av pasienter med kronisk smerte

 

 

 

Nevromuskulære forandringer og motorisk kontroll ved nakke- og ryggplager

 

Ottar Vasseljen (NTNU) 

 

Motorikk ved kronisk smerte og utbrenthet

 

Ann-Katrin Stensdotter (HIST) 

 

Arbeidsrettet rehabilitering

  • Arbeidsrettet rehabilitering av sykemeldte med sammensate lidelser

Roar Johnsen (NTNU)

Petter C. Borchrevink (NTNU/St. OLavs) 

 

ARIS: arbeidsrettet rehabilitering innenfor spesialist helsetjenesten hos pasienter med nakke-ryggsymptomer

 

Gunner Leivseth (NTNU/St. Olavs) 

Forrige side: Midt-Norge
Neste side: Leddgikt og beslektede sykdommer