STAMI

Forskningsmiljø ved:

 

Forskningsmiljø  Leder

 

 Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi

 Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi består av to grupper.

 • Gruppe for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (OPA)
studerer virkninger av psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer. Forskning på organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø


 • Gruppe for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser (AML) studerer forhold av betydning for muskelskjelettlidelser, inkludert både felt- og mekanismestudier.

     

  Stein Knardahl