Spørreskjema

 

Nedenunder er det en lenke til skjemaskuffen på FORMI.no som inneholder informasjon om ulike spørreskjema til klinikk og forskning, samt nedlastingsmuligheter. Noen skjema er lisensbelagte eller på annen måte begrenset med hensyn til fri bruk. I dette tilfellet er det oppgitt en kontaktadresse til rettighetshaverne hvor skjemaene kan anskaffes fra. 

http://www.formi.no/helsepersonell/skjemaskuffen/id/skjemaskuffen/

Diagnosespesifikke skjema

 • Muskelskjelettsmerter: screeningskjema for Gule flagg
 • Korsryggsmerter; funksjon i dagliglivet
 • Spinal stenose
 • Nakkesmerter; funksjon i dagliglivet

 Generiske skjema

 • Helserelatert livskvalitet
 • Smertemåling
 • Pasientspesifikk funksjon
 • Arbeidsstatus
 • Pasienttilfredshet

Psykologiske skjema

 • Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25)
 • Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ)

Anbefalte skjemapakker

 • For forskningsprosjekter
 • For klinisk bruk

 


Forrige side: Utlysninger av forkningsmidler
Neste side: Registre