skip to Main Content

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,- sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Konferanseprogram

Last ned konferanseprogram her

Tid

7.-8. november 2019

Sted

Comfort Hotel Runway, Hans Gaarders veg 27, 2060 Gardermoen

Arrangør

Muskelskjelettsatsingen (MUSS)

Abstrakt til frie foredrag/posterpresentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon.

Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 26. september 2019.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes tilsendt sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeider.

Abstraktet kan skrives på norsk eller engelsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side og skal inneholde: 1. Tittel, forfattere, forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere.

Innsendte abstrakt blir vurdert av en vitenskapelig komitè og det vil bli gitt en pris for beste frie foredrag og en pris til beste poster.

Sesjon med brukermedvirkning – samarbeidsforum

Torsdag 8. november arrangeres et samarbeidsforum mellom forsker(e) og FORMI brukermedvirkerbase. Her kan forskere sammen med brukere diskutere alt fra ideer om potensielle forskningsprosjekt til prosjekter som er i formidlingsfasen.

Meld inn din ide eller ditt prosjekt som du ønsker å diskutere med brukerbasen til limped@ous-hf.no innen 26. september 2019. Deltakelse på denne sesjonen krever forhåndspåmelding. Det er begrenset  plasser på denne sesjonen, så vær rask med påmelding.

Sosialt program

Torsdag 7. november samles vi til en hyggelig middag på konferansehotellet, Comfort Hotel Runway. Pris for middag: kr 700,- Påmelding til middag gjøres via samme link som påmelding til konferansen.

Godkjente kurspoeng

  • Norsk fysioterapeutforbund: 10 timer
  • Norsk kiropraktorforening: 11 timer
  • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund: 8 timer
  • Norsk Manuellterapeutforening: 17 timer

Påmelding

Ved påmelding registrerer du antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

Priser

  • En konferansedag inkludert lunsj: kr 675 pr dag  (ordinære deltakere)
  • En konferansedag inkludert lunsj: kr 340 pr dag (studenter/stipendiater/brukerrepresentanter)
  • Konferansemiddag 7. november: kr 700
  • Hotell: kr 1490 (Comfort Hotell Runway)

NB! Du må registrere din deltakelse via påmeldingslenken! 

Back To Top