skip to Main Content

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,- sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Sted

Clarion Hotel and Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Tid

29.-30. november 2018

Arrangør

Muskelskjelettsatsingen (MUSS)

Abstrakt til frie foredrag/posterpresentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon.

Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 10. oktober 2018.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes tilsendt sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeider.

Abstraktet kan skrives på norsk eller engelsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side og skal inneholde: 1. Tittel, forfattere, forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere.

Innsendte abstrakt blir vurdert av en vitenskapelig komitè og det vil bli gitt en pris for beste frie foredrag og til beste poster.

Konferanseprogram 2018

Last ned konferanseprogrammet her

Konferanseprogram 2017

Last ned konferanseprogrammet her

Sosialt program

Torsdag 29. november samles vi til en hyggelig middag på konferansehotellet, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Pris for middag: kr 600,- Påmelding til middag gjøres via samme link som påmelding til konferansen.

Påmelding

Alle som deltar på konferansen registrere seg via følgende lenke:

http://www.trippus.net/muss18/deltaker

Påmelding

Meld deg på her

Ved påmeldingen må du registrere antall dager du ønske å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Clarion Hotel & Congress Oslo AIrport.

Priser

  • Gratis adgang til konferansen (to konferansedager inkludert lunsj)
  • Konferansemiddag: kr 600
  • Hotell: kr 1790 (Clarion Hotel & Congress Oslo Airport)

NB! Du må registrere din deltakelse via påmeldingslenken!

Back To Top