skip to Main Content

Foredrag

Dag 1

MUSS_Gardermoen_nov_2012_001_OysteinKruger2

I. Hva er NSG? Hva innebærer satsningen?
II. Formålet/forventet resultat/rammer for initiativet.

Randi Vad, Spesialrådgiver forskning, og Øystein Krüger, forskningssjef, Avdeling for forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst.

MUSS_Gardermoen_nov_2012_004_Kvien_foredrag2

Aktualiteter innen forskning på muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager.

Tore K. Kvien, MD, professor UiO, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus/UiO.

MUSS_Gardermoen_nov_2012_006_Sokolove2

Role of inflammation in the pathogenesis of osteoarthritis.

Jeremy Sokolove, MD, Staff Physician, VA Palo Alto Health Care Systems, Instructor of Medicine, Stanford University School of Medicine.

Presentasjon fra hver helseregion

Forskningsmiljø og aktiviteter, svake/sterke sider.

MUSS_Gardermoen_nov_2012_008_GunnsteinBakland2
MUSS_Gardermoen_nov_2012_011_NinaEmaus2

Helse Nord

v/Gunnstein Bakland og Nina Emaus

MUSS_Gardermoen_nov_2012_015_LarsNordsletten_1
MUSS_Gardermoen_nov_2012_004_Kvien_foredrag2

Helse Sør-Øst I/Helse Sør-Øst II

v/Lars Nordsletten og Tore K. Kvien

MUSS_Gardermoen_nov_2012_013_LivIngerStrand2

Helse Vest

v/Liv Inger Strand

MUSS_Gardermoen_nov_2012_012_MariHoff2

Helse Midt

v/Mari Hoff

Oppsummering ved Tore K. Kvien, MD, professor, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus/UiO

Dag 2

Registerforskning

MUSS_Gardermoen_nov_2012_033_CamillaStoltenberg2

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Camilla Stoltenberg, direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hvilke muligheter ligger det i å benytte ryggkirurgiregisteret?

Tore Solberg, overlege, Nevrokirurgisk avdeling, UNN

Kliniske studier – multisenter-tilnærming

MUSS_Gardermoen_nov_2012_040_Brox2

Konservativ RCT innen spesialisthelsetjenesten

Jens Ivar Brox, professor, OUS

MUSS_Gardermoen_nov_2012_041_JanStureSkouen2

Konservativ RCT innen primærhelsetjenesten

Jan Sture Skouen, professor, Helse Bergen HF

MUSS_Gardermoen_nov_2012_045___ysteinPetterNygaard2

Kirurgiske intervensjoner på nakke/rygg

Øystein Petter Nygaard, professor, St. Olavs Hospital/NTNU

MUSS_Gardermoen_nov_2012_046_IngvildKjeken2

Rehabilitering

Ingvild Kjeken, PhD, Diakonhjemmet sykehus

MUSS_Gardermoen_nov_2012_047_GroJamtvedt2

Implementering av behandlingsretningslinjer

Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Basal- og klinisk forskning

MUSS_Gardermoen_nov_2012_051_LarsEngebretsen2

Fra celler til klinisk anvendelse

Lars Engebretsen, professor, Ortopedisk avdeling OUS/UiO

DSC_6918_1__LineJacobsen2

Nevrogenetisk plattform; fra mus til menneske

Line Melå Jacobsen, PhD, FORMI, OUS

MUSS_Gardermoen_nov_2012_056_KjellArneKvistad2

Imaging – validering og klinisk nytte

Kjell Arne Kvistad, overlege, St. Olavs Hospital

MUSS_Gardermoen_nov_2012_057_MayArnaRisberg2

Muskelfunksjon og rehabilitering: fra forskning til klinikk

May Arna Risberg, professor, NIH/OUS/NAR

MUSS_Gardermoen_nov_2012_052_DagfinnMatre2

Smertefysiologiske målinger – klinisk nytte

Dagfinn Matre, forsker, STAMI

Back To Top