skip to Main Content

Nyetablert brukermedvirkerbase til forskning innen muskelskjeletthelse

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskning. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har på grunnlag av dette etablert en brukermedvirkerbase for å kvalitetssikre brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse. Målet er at medlemmene i brukermedvirkerbasen skal delta i forskning og fagutvikling innenfor muskelskjeletthelse.

Etablering av samarbeid med brukere

FORMI har nylig etablert en brukermedvirkerbase bestående av brukere innen muskelskjelettfeltet som kan bidra inn i forskningsprosjekter og fagutvikling innenfor feltet. Medlemmene av brukermedvirkerbasen har gjennomgått og fått godkjent kurset «Brukermedvirkning i forskning». Kurset ble arrangert av FORMI ved Oslo Universitetssykehus.

Er du forsker og har bruk for medvirkning fra bruker i dine prosjekter eller er du bruker med tilhørighet til en pasient- og brukerorganisasjon som ønsker å lære mer om brukermedvirkning eller å inngå i en brukerbase kan du henvende deg til FORMI via e-postadresse: oushfpbmuss@ous-hf.no for mer informasjon om krav og fremgangsmåte.

Nytt kurs

Det arrangeres et nytt kurs «Brukermedvirkning i forskning innen muskelskjeletthelse» den 18.-19. oktober 2017Oslo Universitetssykehus for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning.

Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse. Kurset gir en grunnleggende avklaring på blant annet hva brukermedvirkning er, forskningsprosessens ulike faser, hvilke faser av prosjekter brukere kan bidra inn i og hvilke forventninger som stilles til både forsker og bruker i et samarbeid.

Finn mer informasjon om kurset her.

Back To Top