skip to Main Content

Brukermedvirkerbase til forskning innen muskelskjeletthelse

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskning. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus har på grunnlag av dette etablert en brukermedvirkerbase for å kvalitetssikre brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse. Målet er at medlemmene i brukermedvirkerbasen skal delta i forskning og fagutvikling innenfor muskelskjeletthelse.

Etablering av samarbeid med brukere

FORMI  har etablert en brukermedvirkerbase bestående av brukere innen muskelskjelettfeltet som kan bidra inn i forskningsprosjekter og fagutvikling innenfor feltet. Medlemmene av brukermedvirkerbasen har gjennomgått og fått godkjent kursene «Brukermedvirkning i forskning» og » Good clinical practise (GCP) for brukere» arrangert av FORMI.

Er du forsker og ønsker medvirkning fra brukere i dine prosjekter eller er du bruker med tilhørighet til en pasient- og brukerorganisasjon som ønsker å lære mer om brukermedvirkning eller ønsker å inngå i en brukerbase kan du henvende deg til FORMI via e-postadresse: oushfpbmuss@ous-hf.no for mer informasjon om krav og fremgangsmåte.

Kurs i brukermedvirkning for forskere og brukere

Kurset «Brukermedvirkning i forskning innen muskelskjeletthelse» for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasient- eller pårørendeerfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning arrangeres jevnlig ved FORMI, Oslo Universitetssykehus.

Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse. Kurset gir en grunnleggende avklaring på blant annet hva brukermedvirkning er, forskningsprosessens ulike faser, hvilke faser av prosjekter brukere kan bidra inn i og hvilke forventninger som stilles til både forsker og bruker i et samarbeid.

Kurset arrangeres to ganger årlig. Dato for neste kurs legges ut på denne siden. Informasjon om kursene kan også finnes på nettsidene til FORMI.

Organisering av brukermedvikning i forskning

Brukermedvirkning kan inkluderes i mange faser av forskningsprosjekter og helst så tidlig som mulig i prosessen. Forskningspila for brukermedvirkning er et hjelpemiddel i planlegging og gjennomføring av brukermedvirkning i forskning. Pila er utarbeidet av EUPATI og oversatt til norsk og modifisert av FORMI, OUS.

Helseforetakenes veileder for brukermedvirkning

Veilederen er ment som hjelpemeiddel for både brukere og forskere.

Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten

 

Back To Top