skip to Main Content

Det koordinerende forskningsmiljø for Muskelskjelettsatsingen er Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus.

Kom i kontakt med oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss, fyll ut kontaktskjemaet, send en e-post, eller ring til:

John Anker Zwart
Linda Margareth Pedersen

Koordinator Linda Margareth Pedersen

limped@ous-hf.no
+47 23 01 61 71

Besøksadresse

FORMI, Oslo Universitetssykehus –
Ullevål, Bygg 37 B, 3. etasje,
Kirkeveien 166,
0407 Oslo

Postadresse

FORMI, Oslo Universitetssykehus –
Ullevål, Bygg 37B,
Postboks 4956, Nydalen,
0424 Oslo

Back To Top