Skip to content

13. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS)

31. oktober-1. november 2024
Comfort Runway Hotel, Gardermoen

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,-sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell og brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Arrangører:

 

 

 

 

Muskelskjelettsatsingen (MUSS) er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse

Muskelskjelettsatsingen (MUSS) er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). MUSS er organisert som et nettverk av forskningsmiljøer, et koordinerende forskningsmiljø, samt et fagråd med brukerrepresentanter.

Hovedmålet er å utvikle nasjonale forskningsnettverk innen muskelskjeletthelse og legge til rette for samarbeid og kunnskapsoverføring som vil føre til forskning av høy kvalitet og omfattende bidrag til internasjonal kunnskapsproduksjon.

Videre er målet å implementere ny kunnskap i ulike deler av helsetjenesten (primær-, spesialist- og bedriftshelsetjenesten) slik at kvaliteten på helsetjenester til mennesker med muskelskjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) bedres, både når det gjelder diagnostikk, forebygging, behandling og rehabilitering.

Logo-ikon MUSS 290515

Aktuelt

Modic forandringer forklart av FORMI

Informasjonsfilm om Modic-forandringer

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR-funnet modic- og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus laget en kort informasjonsfilm…

Informasjonsfilm om bekkenleddssmerter

Informasjonsfilm om bekkenleddssmerter

Bekkenleddsmerter rammer omtrent 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men opptil en tredjedel fortsetter å ha plager også etter fødselen. Dessverre får ikke alle den veiledningen og behandlingen de trenger. Forskning- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har sammen med forskere, klinikere og brukere laget en informasjonsfilm for å øke kunnskapen rundt tilstanden. Filmen er både for pasienter og deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell.

Brukermedvirkerbase til forskning innen muskelskjeletthelse

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskning. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har på grunnlag av dette etablert en brukermedvirkerbase for å kvalitetssikre brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse.

Aktuelle konferanser og kurs

Kurs i prognoseforskning innen helse?

Er du interessert i prognoseforskning innen helse? Nå har du sjansen til å oppdatere din kunnskap og dine metodiske ferdigheter gjennom praktisk kurs som bygger på PROGRESS rammeverket. Kurset holdes på OsloMet - Storbyuniversitetet 15.- 17. april 2020.

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning mai 2019

Nytt kurs "Brukermedvirkning i forskning" arrangeres 4.-5. juni 2019. Sted: Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo Universitetssykehus – Ullevål (Bygg 37B). Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning.

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning

Nytt kurs "Brukermedvirkning i forskning" arrangeres 11.-12. april 2018 ved Oslo Universitetssykehus, FORMI. Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrespresentant i fagutvikling og forskning.

Åpent seminar: Fibromyalgi og kroniske smerter – bedre diagnostikk, behandling og rehabilitering

Seminar om "Fibromyalgi og kroniske smerter - bedre diagnostikk, behandling og rehabilitering" arrangeres den 24. oktober 2017 ved Diakonhjemmet Sykehus, Oslo.

Prosjekter i MUSS

Nye og etablerte forskningsnettverk kan søke om å forankre sine prosjekter i Muskelskjelettsatsingen (MUSS). Hensikten med en forankring er å synliggjøre prosjekter som naturlig inngår i satsingen.

Back To Top