Skip to content

Oppdatert 10. november 2020.

E-helse og kunstig intelligens – viktig i fremtidig behandling av muskelskjelettplager?

Velkommen til to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning presentert av nasjonale og internasjonale foredragsholdere. E-helse og kunstig intelligens åpner en verden av nye muligheter for behandling og oppfølging av pasienter. På konferansen får vi presentert forskning om hvilken betydning og nytte e-helse har i behandling av muskelskjelettplager og hvordan kunstig intelligens kan brukes for bedre persontilpasset behandling og utvikling av prognostiske modeller. Hvilke utfordringer er det ved bruk av e-helse? Er bruk av kunstig intelligens et vesentlig steg mot bedre behandling? Dette er problemstillinger som løftes frem under konferansen.

I tillegg til inviterte foredragsholdere, blir det egne sesjoner med frie foredrag og posterpresentasjoner som er basert på innsendte abstrakt og som dekker ulike tema innen muskelskjeletthelse.

Nasjonal forskningskonferanse om muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader-, sykdommer- og plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Tid

4.-5. november 2021

Sted

* Comfort Hotel Runway, Gardermoen
*  Webinar: Zoom

Arrangør

MUSS (Muskelskjelettsatsingen)

Hybrid konferanse

Konferansen er en hybrid konferanse, med mulighet for deltakelse med fysisk tilstedeværelse på Comfort Runway Hotel Gardermoen eller via webinar (Zoom).

Abstrakt til frie foredrag og posterpresentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon.

Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 17. september 2021.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes tilsendt sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeid. På denne måten får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

Abstraktet kan skrives på norsk eller engelsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side.
Mal: 1. Tittel, forfattere og forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere.

Innsendte abstrakt blir vurdert av vitenskapelig komitè og fordelt til frie foredrag og posterpresentasjon. Tilbakemelding fra komiteen blir gitt i uke 40. Det vil bli gitt pris for beste frie foredrag og beste poster.

Utdeling av tre priser -frie foredrag og postere

På årets konferanse vil det bli delt ut tre priser basert på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet. Abstraktene og presentasjonene vurderes av konferansens priskomitè.

 • pris for beste frie foredrag
 • pris for beste poster-presentasjon
 • pris fra Forening for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg og/eller bekken

Format – frie foredrag og poster

Hvert frie foredrag har en varighet på 10 minutter, dvs. 8 minutter til presentasjon og 2 minutter til spørsmål. Det er viktig at dere overholder den avsatte tiden.  Foredragene sendes til henrik@dovre.as dagen før du skal holde ditt foredrag. 

Poster (printet) lages innenfor størrelsen på posterboards som er 100 cm (bredde)x 120 cm (høyde). Posteren henges opp før kl. 10.00 første konferansedag og henger oppe i konferansesalen under hele konferansen.  Din poster kan i tillegg legges ut på vår passordbeskyttet webside slik at deltakere som deltar digitalt har mulighet til å se disse. Da sender du i tillegg en pdf versjon av posteren din til limped@ous-hf.no innen 29. oktober 2021. Pdf- filen av posteren på passordbeskyttet webside vil være tilgjengelig under hele konferansen. Det er satt av tid i programmet til postersesjon første dag. Da er det fint om du er tilstede ved posteren din for å svare på eventuelle spørsmål fra deltakerne.

Sosialt program

Torsdag 4. november 2021 samles vi til en hyggelig middag på konferansehotellet Comfort Hotel Runway. Pris for middagen er kr 700,-. Påmelding til middag gjøres via samme lenke som for påmelding til konferansen.

Påmelding

Ved påmelding registrer du antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

Konferanseavgift

 • Deltakelse en konferansedag inkludert lunsj: kr 675 per dag (ordinære deltakere)
 • Deltakelse en konferansedag inkludert lunsj: kr 350 per dag (studenter/stipendiater/brukerrespresentanter)
 • Deltakelse to dager digitalt (webinar): kr 300 
 • Konferansemiddag 4. november: kr 700 (Comfort Hotel Runway)
 • Overnatting Comfort Hotel Runway: kr 1490

Bruk følgende lenke til påmelding på konferansen: 

https://www.trippus.net/muss2021/deltaker

Godkjente kurspoeng

 • Norsk fysioterapeutforbund:12 timer (Kurset kan sammen med mastergrad benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet).
 • Norsk kiropraktorforening: 12 timer
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters forbund: 10 timer (Tellende for å opprettholde spesialtittelen i Muskel- og skjelett fysioterapi)
 • Allmennmedisin: 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakst)
 • Revmatologi: 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
 • Nevrologi: 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Ortopedisk kirurgi: 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering: 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Programkomite (Muss fagråd)

Ove Furnes, UiB/HUS, leder MUSS fagråd
John-Anker Zwart, OUS/UiO, leder MUSS koordinerende miljø

Anne Winter, UNN/UiT
Gyrd Thrane, UiT
Tore Solberg, UNN/UiT
Øystein Petter Nygaard, NTNU/St.Olavs hospital
Cecilie K. Øverås, NTNY, Syddansk Univeristet
Egil A. Fors, NTNU
Lars-Gunnar Johnsen, NTNU/St. Olavs hospital
Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Satya Sharma, UiB
May Arna Risberg, OUS/NIH
Elina Schistad, OUS
Ida Svege, DAM stiftelsen
Trygve Skonnord, UiO
Haakon Meyer, FHI
Espen A. Haavardsholm, Diakonhjemmet sykehus
Kjersti Storheim, OUS/OsloMet
Margreth Grotle, OUS/OsloMet
Linda M. Pedersen, OUS/OsloMet, MUSS koordinator

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte Linda M. Pedersen, koordinator for Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS), via e-post limped@ous-hf.no, eller på tlf. 91106219

Back To Top