Skip to content

Oppdatert 27. april 2022.

Velkommen til to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning presentert av nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Det blir det egne sesjoner med frie foredrag og posterpresentasjoner som er basert på innsendte abstrakt.

Nasjonal forskningskonferanse om muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader-, sykdommer- og plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Årets konferanse arrangeres av Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS) og Rådet for muskelskjeletthelse (RMH).

Hybrid konferanse

Konferansen er en hybrid konferanse, med mulighet for deltakelse med fysisk tilstedeværelse på Comfort Runway Hotel Gardermoen eller via webinar (Zoom).

Abstrakt til frie foredrag og posterpresentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon.

Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 14. september 2022.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes tilsendt sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeid. På denne måten får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

Abstraktet kan skrives på norsk eller engelsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side.
Mal: 1. Tittel, forfattere og forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere. Her finner du mal for sammendraget.

Innsendte abstrakt blir vurdert av vitenskapelig komitè og fordelt til frie foredrag og posterpresentasjon. Tilbakemelding fra komiteen blir gitt  i oktober. Det vil bli gitt pris for beste frie foredrag og beste poster.

Utdeling av tre priser -frie foredrag og postere

På årets konferanse vil det bli delt ut tre priser basert på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet. Abstraktene og presentasjonene vurderes av konferansens priskomitè.

 • pris for beste frie foredrag
 • pris for beste poster-presentasjon
 • pris fra Forening for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg og/eller bekken

Sosialt program

Torsdag 10. november 2022 samles vi til en hyggelig middag på konferansehotellet Comfort Hotel Runway. Pris for middagen er kr 750,-. Påmelding til middag gjøres via samme lenke som for påmelding til konferansen.

Godkjente kurspoeng

 • Norsk fysioterapeutforbund: 12,5 timer. Kurset kan sammen med mastergrad benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.
 • Norsk kiropraktorforening: 12 timer
 • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund: 12,5 timer. Tellende for å opprettholde spesialtittelen i Muskel- og skjelett fysioterapi
 • Norsk manuellterapeutforening: 12,5 timer
 • Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i muskel-skjelettlidelser til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Ortopedisk kirurgi: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og 15 timer for spesialistenes etterutdanning

Legges ut her etter hvert som foreninger/forbund godkjenner timer for konferansedeltakelse

Påmelding

Ved påmelding registrer du antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

Konferanseavgift

 • Deltakelse en konferansedag inkludert lunsj: kr. 1000 per dag (ordinære deltakere)
 • Deltakelse en konferansedag  inkludert lunsj: kr 500 per dag (studenter/stipendiater/brukere)
 • Deltakelse to dager digitalt (Webinar): kr 1200
 • Konferansemiddag 10. november: kr 750 (Comfort Hotel Runway)
 • Overnatting Comfort Hotel Runway: kr 1490

Bruk følgende lenke ved påmelding til konferansen:

https://www.trippus.net/muss2022/deltaker

Format – frie foredrag og postere

Hvert frie foredrag har en varighet på 10 minutter, dvs. 8 minutter til presentasjon og 2 minutter til spørsmål. Det er viktig at dere overholder den avsatte tiden.  Foredragene sendes til henrik@dovre.as dagen før du skal holde ditt foredrag. 

Poster (printet) lages innenfor størrelsen på posterboards som er 100 cm (bredde)x 120 cm (høyde). Posteren henges opp før kl. 10.00 første konferansedag og henger oppe i konferansesalen under hele konferansen. Det er satt av tid i programmet til postersesjonen. Da er det fint om du er tilstede ved posteren din for å svare på eventuelle spørsmål fra deltakerne Din poster kan i tillegg legges ut på vår passordbeskyttet webside slik at deltakere som deltar digitalt har mulighet til å se disse. Da sender du i tillegg en pdf versjon av posteren din til limped@ous-hf.no innen 4. november 2022. Pdf- filen av posteren på passordbeskyttet webside vil være tilgjengelig under hele konferansen.

Programkomite

Ove Furnes, UiB/HUS, leder MUSS fagråd
Kurt Rønning, Styreleder, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
John-Anker Zwart, OUS/UiO, leder MUSS koordinerende miljø

Anne Winter, UNN/UiT
Tore Christoffersen, UiT/Idrettshøgskolen Alta/Finnmark sykehus
Tore Solberg, UNN/UiT
Øystein Petter Nygaard, NTNU/St.Olavs hospital
Cecilie K. Øverås, NTNU, Syddansk Universitet
Egil A. Fors, NTNU
Tone Gifstad, NTNU/St. Olavs hospital
Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Satya Sharma, UiB
May Arna Risberg, OUS/NIH
Elina Schistad, OUS
Ida Svege, Stiftelsen DAM
Trygve Skonnord, UiO
Haakon Meyer, FHI
Espen A. Haavardsholm, Diakonhjemmet sykehus
Kjersti Storheim, OUS/OsloMet
Margreth Grotle, OUS/OsloMet
Amy Martinsen, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
Linda M. Pedersen, OUS/OsloMet, MUSS koordinator

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte Linda M. Pedersen, koordinator for Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS), via e-post limped@ous-hf.no, eller på tlf. 91106219

Oppdatert 10. november 2020.

Back To Top