skip to Main Content

Oppdatert 21. april 2023.

Velkommen til to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning presentert av nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Tema på årets konferanse er forebygging med fokus på arbeid og fysisk aktivitet, forskning i primærhelsetjenesten, komorbiditet knyttet til ulike muskelskjelettplager, samt muligheter ved registerforskning. Det blir egne sesjoner med frie foredrag og posterpresentasjoner som er basert på innsendte abstrakt.

Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse. Deltakelse på konferansen gir deg en mulighet til nettverksbygging og til å bli inspirert av andre som deler din interesse for feltet.

Årets konferanse arrangeres av Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS) og Rådet for muskelskjeletthelse (RMH).

Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Abstrakt til frie foredrag og posterpresentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon.

Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 19.september 2023.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes tilsendt sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeid. På denne måten får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

Abstraktet kan skrives på norsk eller engelsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side.
Mal: 1. Tittel, forfattere og forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere. Her finner du mal som du kan bruke når du skriver sammendraget .

Innsendte abstrakt blir vurdert av vitenskapelig komité og fordelt til frie foredrag og posterpresentasjon. Tilbakemelding fra komiteen blir gitt i oktober. Det vil bli gitt pris for beste frie foredrag og beste poster.

Utdeling av priser – frie foredrag og posterpresentasjon

På årets konferanse vil det bli delt ut tre priser basert på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet. Abstraktene og presentasjonene vurderes av konferansens pris komitè.

 • Pris for beste frie foredrag
 • Pris for beste posterpresentasjon

Sosialt program

Torsdag 16. november 2023 samles vi til en hyggelig middag på konferansehotellet Comfort Hotel Runway. Påmelding til middag gjøres via samme lenke som for påmelding til konferansen.

Påmelding

Ved påmelding registrer du antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

 • Deltakelse en konferansedag inkludert lunsj: kr. 1200 per dag (ordinære deltakere)
 • Deltakelse en konferansedag  inkludert lunsj: kr 800 per dag (studenter/stipendiater/brukere)
 • Konferansemiddag 10. november: kr 875 (Comfort Hotel Runway)
 • Overnatting Comfort Hotel Runway: kr 1590

Bruk følgende lenke ved påmelding til konferansen:

https://www.trippus.net/muss2023/deltaker

Godkjente kurspoeng

 • Norsk fysioterapeutforbund: 15 timer.  Kurset kan brukes til oppbygging av spesialkompetanse og ved fornyelse av spesialistgodkjenning.
 • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PPF): 12,5 timer. Tellende vedlikeholdstimer for å opprettholde spesialtittelen i Muskel- og skjelett fysioterapi.
 • Norsk manuellterapeutforening (NMF): 12.5 timer
 • Norsk kiropraktorforening: 12 timer. 
 • Allmennmedisin: Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs i muskelskjelettplager til videre- og etterutdanning (forlengelse av reten til tilleggstakst) for spesialiteten allmennmedisin.

Godkjente kurspoeng legges ut her etter hvert som foreninger/forbund godkjenner timer for konferansedeltakelse

Format – frie foredrag og postere

Hvert frie foredrag har en varighet på 10 minutter, dvs. 8 minutter til presentasjon og 2 minutter til spørsmål. Det er viktig at dere overholder den avsatte tiden.  Foredragene sendes til henrik@dovre.as dagen før du skal holde ditt foredrag. 

Poster (printet) lages innenfor størrelsen på posterboards som er 100 cm (bredde)x 120 cm (høyde). Posteren henges opp før kl. 10.00 første konferansedag og henger oppe i konferansesalen under hele konferansen. Det er satt av tid i programmet til postersesjonen. Da er det fint om du er tilstede ved posteren din for å svare på eventuelle spørsmål fra deltakerne.

Programkomite

Tore Christoffersen, UiT/Idrettshøgskolen Alta/Finnmark sykehus, leder MUSS fagråd
Nina GE Brynjelsen, Styreleder, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
John-Anker Zwart, OUS/UiO, leder MUSS koordinerende miljø

Anne Winter, UNN/UiT
Ove Furnes, UiB/HUS
Tore Solberg, UNN/UiT
Øystein Petter Nygaard, NTNU/St.Olavs hospital
Cecilie K. Øverås, NTNU, Syddansk Universitet
Egil A. Fors, NTNU
Tone Gifstad, NTNU/St. Olavs hospital
Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Satya Sharma, UiB
May Arna Risberg, OUS/NIH
Elina Schistad, OUS
Ida Svege, Stiftelsen DAM
Trygve Skonnord, UiO
Haakon Meyer, FHI
Espen A. Haavardsholm, Diakonhjemmet sykehus
Kjersti Storheim, OUS/OsloMet
Margreth Grotle, OUS/OsloMet
Amy Martinsen, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
Linda M. Pedersen, OUS/OsloMet, MUSS koordinator

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte Linda M. Pedersen, koordinator for Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS), via e-post limped@ous-hf.no, eller på tlf. 91106219

Oppdatert 10. november 2020.

Back To Top