Skip to content

Oppdatert 21. april 2023.

Velkommen til to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning presentert av nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Tema på årets konferanse er forebygging med fokus på arbeid og fysisk aktivitet, forskning i primærhelsetjenesten, komorbiditet knyttet til ulike muskelskjelettplager, samt muligheter ved registerforskning. Det blir egne sesjoner med frie foredrag og posterpresentasjoner som er basert på innsendte abstrakt.

Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse. Deltakelse på konferansen gir deg en mulighet til nettverksbygging og til å bli inspirert av andre som deler din interesse for feltet.

Årets konferanse arrangeres av Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS) og Rådet for muskelskjeletthelse (RMH), med støtte fra Universitetet i Oslo: Life Science.

Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Påmelding

Ved påmelding registrer du antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

 • Deltakelse en konferansedag inkludert lunsj: kr. 1200 per dag (ordinære deltakere)
 • Deltakelse en konferansedag  inkludert lunsj: kr 800 per dag (studenter/stipendiater/brukere)
 • Konferansemiddag 10. november: kr 875 (Comfort Hotel Runway)
 • Overnatting Comfort Hotel Runway: kr 1590

Bruk følgende lenke ved påmelding til konferansen:

https://www.trippus.net/muss2023/deltaker

 

Sosialt program

Torsdag 16. november 2023 samles vi til en hyggelig middag på konferansehotellet Comfort Hotel Runway. Påmelding til middag gjøres via samme lenke som for påmelding til konferansen.

Samarbeidsforum med brukermedvirkere, for forskere

Har du en prosjektsøknad under arbeid og trenger innspill fra brukermedvirkere i Skjelettnett en brukermedvirkerbase, har du muligheten til å melde deg på samarbeidsforum på konferansen?

Under samarbeidsforumet kan forskere presentere en eller flere faser av sitt forskningsprosjekt eller søknad for å få innspill fra brukermedvirkere. Brukermedvirkerbasen kan også brukes til praktisk hjelp i forhold til spørreskjema og utforming av informasjon til prosjektdeltakere for å nevne noe.  Panelet med brukermedvirkere representerer ulike organisasjoner og sykdomsfelt.

Samarbeidsforum er satt opp i konferanseprogrammet parallellt med frie foredrag. Deltakelse på denne sesjonen krever forhåndspåmelding. Med deg på ved å sende mail til ifjeld@ous-hf.no innen 31.10.2023.

Hvert prosjekt får ca. 20 min sammen med brukerpanelet.

Godkjente kurspoeng

 • Norsk fysioterapeutforbund: 15 timer.  Kurset kan brukes til oppbygging av spesialkompetanse og ved fornyelse av spesialistgodkjenning.
 • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PPF): 12,5 timer. Tellende vedlikeholdstimer for å opprettholde spesialtittelen i Muskel- og skjelett fysioterapi.
 • Norsk manuellterapeutforening (NMF): 12.5 timer
 • Norsk kiropraktorforening: 12 timer. 
 • Allmennmedisin: 15 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)
 • Ortopedisk kirurgi: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering: 15 timer for spesialistenes etterutdanning.

Godkjente kurspoeng legges ut her etter hvert som foreninger/forbund godkjenner timer for konferansedeltakelse

Format – frie foredrag og postere

Hvert frie foredrag har en varighet på 10 minutter, dvs. 8 minutter til presentasjon og 2 minutter til spørsmål. Det er viktig at dere overholder den avsatte tiden.  Foredragene sendes til henrik@dovre.as dagen før du skal holde ditt foredrag. 

Poster (printet) lages innenfor størrelsen på posterboards som er 100 cm (bredde)x 120 cm (høyde). Posteren henges opp før kl. 10.00 første konferansedag og henger oppe i konferansesalen under hele konferansen. Det er satt av tid i programmet til postersesjonen. Da er det fint om du er tilstede ved posteren din for å svare på eventuelle spørsmål fra deltakerne.

Programkomite

Tore Christoffersen, UiT/Idrettshøgskolen Alta/Finnmark sykehus, leder MUSS fagråd
Nina GE Brynjelsen, Styreleder, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
John-Anker Zwart, OUS/UiO, leder MUSS koordinerende miljø

Anne Winter, UNN/UiT, Ove Furnes, UiB/HUS, Tore Solberg, UNN/UiT, Øystein Petter Nygaard, NTNU/St.Olavs hospital, Cecilie K. Øverås, NTNU, Syddansk Universitet, Egil A. Fors, NTNU, Tone Gifstad, NTNU/St. Olavs hospital, Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet, Satya Sharma, UiB, May Arna Risberg, OUS/NIH, Siri Bjorland, OUS, Ida Svege, Stiftelsen DAM, Trygve Skonnord, UiO, Haakon Meyer, FHI, Espen A. Haavardsholm, Diakonhjemmet sykehus, Kjersti Storheim, OUS/OsloMet, Margreth Grotle, OUS/OsloMet, Amy Martinsen, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH), Linda M. Pedersen, OUS/OsloMet, MUSS koordinator

The event has been supported by UiO: Life Science. 

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte Linda M. Pedersen, koordinator for Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS), via e-post limped@ous-hf.no, eller på tlf. 91106219

Logo Universitetet i Oslo


Konferansen støttes av UiO: Life Science. 

Arrangører: MUSS og RMH

 

Oppdatert 21. april 2023.

Back To Top