Skip to content

Oppdatert 12. april 2024

Velkommen til to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning.

Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse. Deltakelse på konferansen gir deg en mulighet til nettverksbygging og til å bli inspirert av andre som deler din interesse for feltet.

Tid

31. oktober-1. november 2024

Program

Informasjon kommer

Påmelding

Informasjon kommer

 

Frie foredrag og postere

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon.

Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 10. september 2024.

All forsknings innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes tilsendt sammendrag av studier i alle faser – alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeid. På denne måten får vi vist hverandre forskningen so foregår i feltet.

Abstraktet kan skrives på norsk eller engelsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side. Mal: 1. Tittel, forfattere og forfatternes tilhørighet. 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater, 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere. Her finner du mal for sammendraget: MAL Sammendrag.

Vitenskapelig komitè vurderer abstraktene og legger dette til grunn for fordelingen av abstrakt til frie foredrag og posterpresentasjon. Tilbakemelding fra komiteen blir gitt i begynnelsen av oktober.

Det vil bli delt ut pris for beste frie foredrag og beste posterpresentasjon.

Format – frie foredrag og postere

Hvert frie foredrag har en varighet på 10 minutter, dvs. 8 minutter til presentasjon og 2 minutter til spørsmål. Det er viktig at dere overholder den avsatte tiden.  Foredragene sendes til henrik@dovre.as dagen før du skal holde ditt foredrag. 

Poster (printet) lages innenfor størrelsen på posterboards som er 100 cm (bredde)x 120 cm (høyde). Posteren henges opp før kl. 10.00 første konferansedag og henger oppe i konferansesalen under hele konferansen. Det er satt av tid i programmet til postersesjonen. Da er det fint om du er tilstede ved posteren din for å svare på eventuelle spørsmål fra deltakerne.

Samarbeidsforum med brukermedvirkere, for forskere

Har du en prosjektsøknad under arbeid og trenger innspill fra brukermedvirkere i Skjelettnett, en brukermedvirkerbase, har du muligheten til å melde deg på samarbeidsforum på konferansen.

Under samarbeidsforumet kan forskere presentere en eller flere faser av sitt forskningsprosjekt eller søknad for å få innspill fra brukermedvirkere. Brukermedvirkerbasen kan også brukes til praktisk hjelp i forhold til spørreskjema og utforming av informasjon til prosjektdeltakere for å nevne noe.  Panelet med brukermedvirkere representerer ulike organisasjoner og sykdomsfelt.

Samarbeidsforum er satt opp i konferanseprogrammet parallellt med frie foredrag. Deltakelse på denne sesjonen krever forhåndspåmelding. Med deg på ved å sende mail til ifjeld@ous-hf.no.

Hvert prosjekt får ca. 20 min sammen med brukerpanelet.

Sosialt program

Torsdag 31. oktober 2024 samles vi til en hyggelig middag på konferansehotellet Comfort Hotel Runway. Påmelding til middag gjøres via samme lenke som for påmelding til konferansen.

Godkjente kurspoeng

Godkjente kurspoeng legges ut her etter hvert som foreninger/forbund godkjenner timer for konferansedeltakelse

Påmelding

Ved påmelding registrer du antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

Informasjon om påmelding kommer

Programkomite

Tore Christoffersen, UiT/Idrettshøgskolen Alta/Finnmark sykehus, leder MUSS fagråd
Nina GE Brynjelsen, Styreleder, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
John-Anker Zwart, OUS/UiO, leder MUSS koordinerende miljø

Anne Winter, UNN/UiT,  Tore Solberg, UNN/UiT,  Cecilie K. Øverås, NTNU, Egil A. Fors, NTNU, Lars-Christian Naterstad Lervik, NTNU, Tove Ask, Høgskulen på Vestlandet, May Arna Risberg, OUS/NIH, Siri Bjorland, OUS, Ida Svege, NIFU, Trygve Skonnord, UiO, Haakon Meyer, FHI, Rikke Helene Moe, Diakonhjemmet sykehus, Sella Aarrestad Provan, Diakonhjemmet sykehus, Kjersti Storheim, OUS/OsloMet, Margreth Grotle, OUS/OsloMet, Amy Martinsen, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH), Linda M. Pedersen, OUS/OsloMet, MUSS koordinator

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte Linda M. Pedersen, koordinator for Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS), via e-post limped@ous-hf.no, eller på tlf. 91106219

Logo Universitetet i Oslo


Konferansen støttes av UiO: Life Science. 

Arrangører: MUSS og RMH

Oppdatert 21. april 2023.

Back To Top