Skip to content

Oppdatert 10. november 2020.

Konferansen arrangeres digitalt

På grunn av nye retningslinjer på landsbasis, i Oslo og omegn i forhold til Covid-19, er det ikke mulig å avholde konferansen fysisk. Hele konferansen arrangeres derfor nå digitalt via Zoom. Lenke til pålogging i zoom sendes påmeldte deltakerne nærmere konferansen. Hvis  du ikke mottar denne lenken innen onsdag 18. november, send beskjed til limped@ous-hf.no og henrik@dovre.as . Se under for endringer knyttet til konferansen.

Tid

19.-20. november 2020

Sted

Webinar

Arrangør

MUSS (Muskelskjelettsatsingen)

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Faglig program

Vi følger tidligere oppsatt konferanseprogram, se lenke under. Vår tverrfaglige konferanse består av to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning på muskelskjelettskader, sykdommer og plager. I år skal vi diskutere følgende tema: Hvor langt har vi kommet innen forskning på artrose, inflammatoriske leddsykdommer, osteoporose, skader og rygg? Hvordan kan vi i større grad få til implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling?

I tillegg til inviterte foredragsholdere, blir det egne sesjoner med frie foredrag og posterpresentasjoner som er basert på innsendte abstrakt og som dekker ulike tema innen muskelskjeletthelse. Det vil være fire sesjoner med frie foredrag fordelt på begge dager og postersesjon første dagen. Under postersesjonen vil posterne vises på zoom skjermen. I tillegg vil posterne vil være tilgjengelige under hele konferansen på passordbeskyttet side på vår webside. På denne siden vil dere finne postere med innspilt muntlig presentasjon. Passord for pålogging til denne siden blir tilsendt påmeldte deltakere nærmere konferansen. Konferansen holdes på skandinavisk.

Påmelding

Det er opprettet en ny lenke for påmelding av nye deltakere til konferansen (kun mulig med digital påmelding. Påmeldingsfrist er 17. november. Hvis du har tenkt å delta på konferansen, er det fint om du ikke venter for lenge med påmeldingen, slik at du kommer på våre mailingslister og får all informasjon vi sender ut om konferansen de nærmeste dagene.

Nye deltaker bruker følgende lenke for påmelding:

https://www.trippus.net/muss2020/deltakerwebinar

Pris for to digitale konferansedager: kr 300.

Har du allerede meldt deg på digital deltakelse, er du registrert som deltaker på konferansen og behøver ikke ny påmelding. Du vil få tilsendt en faktura på 300 kr.

Har du meldt deg på konferansen med fysisk deltakelse, vil påmeldingen din automatisk overføres til digital deltakelse og du vil kun motta faktura for to dagers digital deltakelse på 300 kr. Hotellrom og middag på hotellet er kansellert for alle påmeldte.

Godkjente kurspoeng

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering: 11 timer, evt. 14 timer ved deltakelse på frie foredrag (valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning)
 • Ortopedisk kirurgi11 timer (valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning)
 • Revmatologi11 timer (valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning)
 • Nevrologi11 timer (valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning)
 • Allmennmedisin: 11 timer (valgfritt kurs til videre- og etterutdanning).
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund: 11 timer (vedlikeholdstimer for å opprettholde spesialtittelen i Muskel- og Skjelett Fysioterapi).
 • Norsk fysioterapeutforbund: 14 timer (Kurset kan sammen med mastergrad benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet).
 • Norsk Manuellterapeutforening: 15 timer (i forhold til spesialisttittel MNMF).
 • Norsk kiropraktorforening: 13 timer

Utdeling av tre priser – frie foredrag og postere

På årets konferanse vil det blir delt ut tre priser basert på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet. Abstraktene og presentasjonene vurderes av konferansens priskomite.

 • pris til beste frie foredrag
 • pris til beste poster-presentasjon
 • pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken

Format – frie foredrag

Hvert frie foredrag har en varighet på 10 minutter, dvs. 8 minutter til presentasjon og 2 minutter til spørsmål. Det er viktig at dere overholder den avsatte tiden. Presentasjonen deler dere med deltakerne ved pålogging på zoom. Dere vil få tilsendt tidlig neste uke en mail med teknisk informasjon knyttet til bruk av Zoom. Hvis du er usikker på zoom eller deling av filer i zoom er det ønskelig at vi setter opp en kort test med deg. Gi beskjed til Linda Pedersen via e-post limped@ous-hf.no eller ring meg på tlf. nr. 91106219 for organisering av en zoom-test.

Format- posterpresentasjon

Du trenger nå kun å lage digital poster i skjermvennlig16:9 eller 16:10 format som skal vises på storskjerm og legges ut på passordbeskyttet webside. Om ønskelig kan dere legge tale til posteren (2-3 min, fil størrelse under 70MB), se instrukser for dette sendt dere i tidligere mail. Da sender dere meg både power point fil og en mp4-fil. Den digitale posteren sendes til limped@ous-hf.no innen 11.november 2020. Det er ikke lenger nødvendig med printet poster.

Alle som har sendt inn abstrakt har fått tilbakemelding via e-post om informasjon om endringer i format og mer detaljert informasjon om sesjonene.

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte Linda M. Pedersen, koordinator for Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS), via e-post limped@ous-hf.no, eller på tlf. 91106219

Back To Top