Skip to content
Modic Forandringer Forklart Av FORMI

Informasjonsfilm om Modic-forandringer

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR-funnet modic- og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere og pasienter for å formidle dagens kunnskap…

Les mer
Informasjonsfilm Om Bekkenleddssmerter

Informasjonsfilm om bekkenleddssmerter

Bekkenleddsmerter rammer omtrent 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men opptil en tredjedel fortsetter å ha plager også etter fødselen. Dessverre får ikke alle den veiledningen og behandlingen de trenger. Forskning- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har sammen med forskere, klinikere og brukere laget en informasjonsfilm for å øke kunnskapen rundt tilstanden. Filmen er både for pasienter og deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell.
Les mer

Kurs i prognoseforskning innen helse?

Er du interessert i prognoseforskning innen helse? Nå har du sjansen til å oppdatere din kunnskap og dine metodiske ferdigheter gjennom praktisk kurs som bygger på PROGRESS rammeverket. Kurset holdes på OsloMet - Storbyuniversitetet 15.- 17. april 2020.
Les mer

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning mai 2019

Nytt kurs "Brukermedvirkning i forskning" arrangeres 4.-5. juni 2019. Sted: Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo Universitetssykehus – Ullevål (Bygg 37B). Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning.
Les mer

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning

Nytt kurs "Brukermedvirkning i forskning" arrangeres 11.-12. april 2018 ved Oslo Universitetssykehus, FORMI. Kurset er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrespresentant i fagutvikling og forskning.
Les mer

Kurs: Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse

Kurset «Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse» er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning.
Les mer

Brukermedvirkerbase til forskning innen muskelskjeletthelse

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskning. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har på grunnlag av dette etablert en brukermedvirkerbase for å kvalitetssikre brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse.
Les mer
Back To Top