Skip to content
Modic Forandringer Forklart Av FORMI

Informasjonsfilm om Modic-forandringer

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR-funnet modic- og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere og pasienter for å formidle dagens kunnskap på området.

Back To Top