Skip to content

BJD World summit and the 4th Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference

Bone and Joint Decade (BJD) World Summit and the 4th Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference ble arrangert på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo den 8. og 9. oktober 2015. Konferansen ble arrangert som et samarbeid mellom The Global Alliance for Musculoskeletal Health of the Bone and Joint Decade (BJD), The Norwegian Musculoskeletal Research Network (MUSS) og The Norwegian Council for Musculoskeletal Health (NCMH).

Breaking down the barrier-towards integrated care

Med slagordet «Breaking down the barrier- towards integrated models of care» ble det fokusert på prinsipper og modeller for integrert behandling av pasienter med ekempler fra praksis. Viktigheten av å få økt fokus på muskelskjeletthelse regionalt, nasjonalt og globalt, samt hvordan man skal kunne redusere omfanget av muskelskjelettsykdommer, skader og plager ble diskutert. Under konferansen ble muskelskjeletthelse sett i sammenheng med dagens store utfordringer, en eldrende populasjon og økende sykelighet.

Åpning av konferansen

Den norske regjerningen var representert ved departementsråd Bjørn-Inge Larsen og statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bjørn-Inge Larsen åpnet konferansen den første dagen og  fortalte om regjeringens satsing på feltet. Astrid Nøklebye Heiberg innledet konferansens andre dag rundt temaet aldring og muskelskjeletthelse. Rådet som ble gitt var å holde seg fysisk aktiv og bli i arbeid.

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen, Helse- og omsorgsdepertementet. (Foto: Øystein Haagensen)
Departementsråd Bjørn-Inge Larsen, Helse- og omsorgsdepertementet. (Foto: Øystein Haagensen)
Leder av Muskelskjelettsatsingen Tore K. Kvien sammen med Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet (Foto: Øystein Haagensen).
Leder av Muskelskjelettsatsingen Tore K. Kvien sammen med Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet (Foto: Øystein Haagensen).

WHO-rapport «Aldring og helse»

WHOs verdens rapport, «Aldring og helse,» ble lansert under konferansen og presentert av Manfred Huber fra WHO Europa. Rapporten predikerer en dobling av eldre over 60 år innen 2050, og viser at muskel og skjelettplager blir en stor utfordring.

World report on ageing and health, WHO

Les rapporten her

Les mer om og last ned rapporten her.

Pris for beste frie foredrag og posterpresentasjon

Deltakerne fikk innblikk i flere interressante forskningsprosjekter gjennom frie foredrag og posterpresentasjoner. Pris for beste frie foredrag gikk til Ewa Roos ved Universitetet i Syd-Danmark og pris for beste posterpresentasjon gikk til Maria Garcia-Lopez ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Fra venstre; Anthony Woolf, chair for BJD, Maria Garcia-Lopez, Ewa Roos og John-Anker Zwart, leder av koordinerende forskningsmiljø for muskelskjelettsartsingen (Foto: Øystein Haagensen).
Fra venstre; Anthony Woolf, chair for BJD, Maria Garcia-Lopez, Ewa Roos og John-Anker Zwart, leder av koordinerende forskningsmiljø for muskelskjelettsartsingen (Foto: Øystein Haagensen).
Back To Top