Skip to content
Linda Margareth Pedersen

Linda M. Pedersen

Koordinator for satsingen

Forsker, FORMI, OUS/ Førsteamanuensis, OsloMet-Storbyuniversitetet limped@ous-hf.no

Kjersti Storheim

Kjersti Storheim

Leder FORMI, OUS /Professor, OsloMet-Storbyuniversitetet kjersti.storheim@medisin.uio.no

Margreth Grotle

Margreth Grotle

Professor, OsloMet-Storbyuniversitetet/ Forsker FORMI, OUS margreth.grotle@oslomet.no

Back To Top