skip to Main Content
Ove Furnes

Ove Furnes

Leder av fagrådet

Professor Universitetet i Bergen (UiB), Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus; Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd ove.furnes@helse-bergen.no ove.furnes@uib.no

Back To Top