Skip to content
Bilde av Siri Bjorland

Siri Bjorland

Overlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS

Cecilie K. Øverås

Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU | PhD ved Syddansk Universitet | Kiropraktor ved NEMUS, Trondhjem|

Trygve Skonnord

Trygve Skonnord

Forsker, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO. Fastlege ved Re Legegruppe, Tønsberg trygve.skonnord@medisin.uio.no

Elina Schistad

Elina Schistad

Overlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS

Lars Gunnar Johnsen

Lars Gunnar Johnsen

Førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU; Overlege ortopedi, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital lars.gunnar.johnsen@ntnu.no

Espen A. Haavardsholm

Espen A. Haavardsholm

Professor II, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo; Overlege, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus…

Ida Svege

Ida Svege

Leder programutvikling i Stiftelsen DAM; Førsteamanuensis Fakultet for helsevitenskap, OsloMet ida.svege@dam.no

Linda Margareth Pedersen

Linda M. Pedersen

Koordinator for satsingen

Forsker, FORMI, OUS/ Førsteamanuensis, OsloMet-Storbyuniversitetet limped@ous-hf.no

Kjersti Storheim

Kjersti Storheim

Leder FORMI, OUS /Professor, OsloMet-Storbyuniversitetet kjersti.storheim@medisin.uio.no

Margreth Grotle

Margreth Grotle

Professor, OsloMet-Storbyuniversitetet/ Forsker FORMI, OUS margreth.grotle@oslomet.no

Back To Top