Skip to content
Amy Mitchell

Amy Mitchell

Administrativ leder, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH) amymit@ous-hf.no

Ove Furnes

Ove Furnes

Leder av fagrådet

Professor Universitetet i Bergen (UiB), Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus; Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd ove.furnes@helse-bergen.no ove.furnes@uib.no

Øystein Petter Nygaard

Øystein Petter Nygaard

Representant for samarbeidsorganet Helse Midt/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Professor NTNU, Overlege nevrokirurgi, St. Olavs Hospital HF oystein.nygaard@ntnu.no

Svein Joar Auglænd Johnsen

Svein Joar Auglænd Johnsen

Representant for samarbeidsorganet Helse Vest/Universitetet i Stavanger (UiS)/Universitetet i Bergen (UiB)

PhD, overlege, Helse Stavanger HF svein.joar.auglend.johnsen@sus.no

Gunnstein Bakland

Gunnstein Bakland

Representant for samarbeidsorganet Helse Nord/Universitet i Tromsø-Norges Arktiske Universitet (UiT)/Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Overlege Revmatologisk avdeling, UNN gunnst@online.no

May Arna Risberg

May Arna Risberg

Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo (UiO)

Professor, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole; Forsker, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS) m.a.risberg@nih.no

Ottar Vasseljen

Ottar Vasseljen

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU ottar.vasseljen@ntnu.no

Gyrd Thrane

Gyrd Thrane

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskaplige fakultet, Norges arktiske universitet (UiT) gyrd.thrane@uit.no

Bård Natvig

Bård Natvig

Professor Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin, UiO bard.natvig@medisin.uio.no

Kåre Birger Hagen

Kåre Birger Hagen

Professor Institutt for helse og samfunn, UiO, Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus k.b.hagen@medisin.uio.no

Cecilie Røe

Cecilie Røe

Professor Institutt for klinisk medisin, UiO/ Avdelingsleder ved fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS cecilie.roe@medisin.uio.no

Back To Top