Skip to content
Haakon Meyer

Haakon Meyer

Professor UiO, Nasjonalt folkehelseinstitutt haakon.meyer@fhi.no

Tore Solberg

Tore Solberg

Overlege, spesialist i nevrokirurgi, UNN tore.solberg@unn.no

Egil Fors

Egil Andreas Fors

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU/ overlege ved Coperiosenteret egil.a.fors@ntnu.no

Astrid T. Lunestad

Astrid T. Lunestad

Observatør

Styremedlem i Rådet for muskelskjeletthelse/Fagkoordinator i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddssmerter (LKB)/Forskningskoordinator for brukermedvirkning ved FORMI, Oslo Universitetssykehus astrid@lunestad.com

Tore K. Kvien

Tore K. Kvien

Tidligere leder + Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo (UiO)

Professor, Institutt for klinisk medisin UiO/ Avdelingssjef Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Clara Gram Gjesdal

Clara Gram Gjesdal

Tidligere representant for samarbeidsorganet Helse Vest/Universitetet i Stavanger (UiS)/Universitetet i Bergen (UiB)

Avdelingsdirektør ved Revmatologisk avdeling, Helse-Bergen

Nina Emuas

Nina Emaus

Representant for fagmiljøene

Professor ved Det helsevitenskaplige fakultet, Norges arktiske universitet (UiT)

Mari Hoff

Mari Hoff

Representant for fagmiljøene

Overlege ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital

Liv Inger Strand

Liv Inger Strand

Representant for fagmiljøene

Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Thor Einar Holmgard

Thor Einar Holmgard

Observatør

Observatøt i MUSS-fagrådet, Medlem av Rådet for muskelskjeletthelse thore54@online.no

Lars Nordsletten

Lars Nordsletten

Professor Institutt for klinisk medisin, UiO/ Leder Forsknings- og utviklingsavdelingen, Ortopedi, OUS lars.nordsletten@medisin.uio.no

Eirik Moe

Observatør Styreleder, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH). Leder Ryggforeningen i Norge (RiN).

Back To Top