Skip to content
Bilde av Siri Bjorland

Siri Bjorland

Overlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS

Cecilie K. Øverås

Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU | PhD ved Syddansk Universitet | Kiropraktor ved NEMUS, Trondhjem|

Trygve Skonnord

Trygve Skonnord

Forsker, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO. Fastlege ved Re Legegruppe, Tønsberg trygve.skonnord@medisin.uio.no

Espen A. Haavardsholm

Espen A. Haavardsholm

Professor II, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo; Overlege, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus…

Ida Svege

Ida Svege

Leder programutvikling i Stiftelsen DAM; Førsteamanuensis Fakultet for helsevitenskap, OsloMet ida.svege@dam.no

Ove Furnes

Ove Furnes

Leder av fagrådet

Professor Universitetet i Bergen (UiB), Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus; Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd ove.furnes@helse-bergen.no ove.furnes@uib.no

Haakon Meyer

Haakon Meyer

Professor UiO, Nasjonalt folkehelseinstitutt haakon.meyer@fhi.no

Tore Solberg

Tore Solberg

Overlege, spesialist i nevrokirurgi, UNN tore.solberg@unn.no

Egil Fors

Egil Andreas Fors

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU/ overlege ved Coperiosenteret egil.a.fors@ntnu.no

Tone Gifstad

Overlege, Ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital/ førsteamanuensis NTNU. tone.gifstad@stolav.no

Back To Top