skip to Main Content

Cecilie K. Øverås

Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU | PhD ved Syddansk Universitet | Kiropraktor ved NEMUS, Trondhjem|

Trygve Skonnord

Trygve Skonnord

Forsker, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO. Fastlege ved Re Legegruppe, Tønsberg trygve.skonnord@medisin.uio.no

Elina Schistad

Elina Schistad

Overlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS

Espen A. Haavardsholm

Espen A. Haavardsholm

Professor II, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo; Overlege, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus…

Ida Svege

Ida Svege

Leder programutvikling i Stiftelsen DAM; Førsteamanuensis Fakultet for helsevitenskap, OsloMet ida.svege@dam.no

Haakon Meyer

Haakon Meyer

Professor UiO, Nasjonalt folkehelseinstitutt haakon.meyer@fhi.no

Tore Solberg

Tore Solberg

Overlege, spesialist i nevrokirurgi, UNN tore.solberg@unn.no

Egil Fors

Egil Andreas Fors

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU/ overlege ved Coperiosenteret egil.a.fors@ntnu.no

Tone Gifstad

Overlege, Ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital/ førsteamanuensis NTNU. tone.gifstad@stolav.no

Back To Top