Skip to content
Øystein Petter Nygaard

Øystein Petter Nygaard

Representant for samarbeidsorganet Helse Midt/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Professor NTNU, Overlege nevrokirurgi, St. Olavs Hospital HF oystein.nygaard@ntnu.no

May Arna Risberg

May Arna Risberg

Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo (UiO)

Professor, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole; Forsker, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS) m.a.risberg@nih.no

Anne Winther

Anne Winther

Representant for samarbeidsorganet Hele Nord/Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)/Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)  

Back To Top