Skip to content
Elina Schistad

Elina Schistad

Overlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS

Lars Gunnar Johnsen

Lars Gunnar Johnsen

Førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU; Overlege ortopedi, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital lars.gunnar.johnsen@ntnu.no

Svein Joar Auglænd Johnsen

Svein Joar Auglænd Johnsen

Representant for samarbeidsorganet Helse Vest/Universitetet i Stavanger (UiS)/Universitetet i Bergen (UiB)

PhD, overlege, Helse Stavanger HF svein.joar.auglend.johnsen@sus.no

Gunnstein Bakland

Gunnstein Bakland

Representant for samarbeidsorganet Helse Nord/Universitet i Tromsø-Norges Arktiske Universitet (UiT)/Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Overlege Revmatologisk avdeling, UNN gunnst@online.no

Ottar Vasseljen

Ottar Vasseljen

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU ottar.vasseljen@ntnu.no

Gyrd Thrane

Gyrd Thrane

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskaplige fakultet, Norges arktiske universitet (UiT) gyrd.thrane@uit.no

Bård Natvig

Bård Natvig

Professor Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin, UiO bard.natvig@medisin.uio.no

Kåre Birger Hagen

Kåre Birger Hagen

Professor Institutt for helse og samfunn, UiO, Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus k.b.hagen@medisin.uio.no

Cecilie Røe

Cecilie Røe

Professor Institutt for klinisk medisin, UiO/ Avdelingsleder ved fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS cecilie.roe@medisin.uio.no

Astrid T. Lunestad

Astrid T. Lunestad

Observatør

Styremedlem i Rådet for muskelskjeletthelse/Fagkoordinator i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddssmerter (LKB)/Forskningskoordinator for brukermedvirkning ved FORMI, Oslo Universitetssykehus astrid@lunestad.com

Tore K. Kvien

Tore K. Kvien

Tidligere leder + Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo (UiO)

Professor, Institutt for klinisk medisin UiO/ Avdelingssjef Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Clara Gram Gjesdal

Clara Gram Gjesdal

Tidligere representant for samarbeidsorganet Helse Vest/Universitetet i Stavanger (UiS)/Universitetet i Bergen (UiB)

Avdelingsdirektør ved Revmatologisk avdeling, Helse-Bergen

Back To Top