skip to Main Content
Nina Emuas

Nina Emaus

Representant for fagmiljøene

Professor ved Det helsevitenskaplige fakultet, Norges arktiske universitet (UiT)

Mari Hoff

Mari Hoff

Representant for fagmiljøene

Overlege ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital

Liv Inger Strand

Liv Inger Strand

Representant for fagmiljøene

Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Thor Einar Holmgard

Thor Einar Holmgard

Observatør

Observatøt i MUSS-fagrådet, Medlem av Rådet for muskelskjeletthelse thore54@online.no

Lars Nordsletten

Lars Nordsletten

Professor Institutt for klinisk medisin, UiO/ Leder Forsknings- og utviklingsavdelingen, Ortopedi, OUS lars.nordsletten@medisin.uio.no

Eirik Moe

Observatør Styreleder, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH). Leder Ryggforeningen i Norge (RiN).

Back To Top