Skip to content

Kurs: Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse

Dato: 18.-19. oktober 2017
Sted: Oslo Universitetssykehus-Ullevål, bygg 37B, FORMI, 3.etg
Påmeldingsfrist: 12. oktober 2017
Lenke for påmelding: http://ous-research.no/formi (begrenset antall plasser)
Program: Last ned programmet (.pdf)
Pris: Kurset er gratis, med deltakere må dekke reise og opphold selv.

Kurset «Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse» er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Vi har i utgangspunktet satt som en forutsetning for deltakelse at både forsker og brukermedvirkere fra fagområdet / avdeling deltar sammen. Erfaringsmessig fører dette til best gjensidig forståelse av hvordan brukere kan bidra til forskningen. Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse i fremtiden. Brukermedvirkning i forskning tydeliggjør viktigheten av arbeidet.

Kurset er utviklet gjennom et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og er støttet fra Studieforbundet FUNKIS.

Få mer informasjon om kurset her.

Arrangør: Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)
Kontakt: oushfpbmuss@ous-hf.no

FORMI-logo

Back To Top