Skip to content

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,- sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

Tid

7.-8. november 2019

Sted

Comfort Hotel Runway, Hans Gaarders veg 27, 2060 Gardermoen

Arrangør

Muskelskjelettsatsingen (MUSS)

Abstrakt til frie foredrag/posterpresentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon.

Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 26. september 2019.

All forskning innen muskelskjeletthelse er av interesse. Det ønskes tilsendt sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeider.

Abstraktet kan skrives på norsk eller engelsk og sendes som en wordfil på maks 1 A4-side. Forslag til mal: 1. Tittel, forfattere, forfatternes tilhørighet, 2. Bakgrunn og formål med studien, 3. Metode, 4. Resultater og 5. Konklusjon. Uthev forfatter som skal presentere.

Innsendte abstrakt blir vurdert av en vitenskapelig komitè og det vil bli gitt en pris for beste frie foredrag og en pris til beste poster.

Sesjon med brukermedvirkning – samarbeidsforum

Torsdag 8. november arrangeres et samarbeidsforum mellom forsker(e) og FORMIs brukermedvirkerbase. Her kan forskere sammen med brukere diskutere alt fra ideer om potensielle forskningsprosjekt til prosjekter som er i formidlingsfasen. Det er også mulig å få innspill på spørreskjema, samtykkeskjema og lignende.

Meld inn din ide, ditt prosjekt eller annet som du ønsker å diskutere med FORMIs brukermedvirkerbase til limped@ous-hf.no innen 26. september 2019. Deltakelse på denne sesjonen krever forhåndspåmelding for forskere. Det er begrenset plasser på denne sesjonen, så vær rask med påmelding. Brukere som får plass på denne sesjonen er medlemmer av FORMIs brukermedvirkerbase.

Sosialt program

Torsdag 7. november samles vi til en hyggelig middag på konferansehotellet, Comfort Hotel Runway. Pris for middag: kr 700,- Påmelding til middag gjøres via samme link som påmelding til konferansen.

Godkjente kurspoeng

  • Norsk fysioterapeutforbund: 10 timer
  • Norsk kiropraktorforening: 11 timer
  • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund: 8 timer
  • Norsk Manuellterapeutforening: 17 timer

Påmelding

Ved påmelding registrerer du antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.

Priser

  • En konferansedag inkludert lunsj: kr 675 pr dag  (ordinære deltakere)
  • En konferansedag inkludert lunsj: kr 340 pr dag (studenter/stipendiater/brukerrepresentanter)
  • Konferansemiddag 7. november: kr 700
  • Hotell: kr 1490 (Comfort Hotell Runway)

NB! Du må registrere din deltakelse via påmeldingslenken! 

Back To Top