Skip to content

Foredrag

Dag 1

I. Hva er NSG? Hva innebærer satsningen?
II. Formålet/forventet resultat/rammer for initiativet.

Randi Vad, Spesialrådgiver forskning, og Øystein Krüger, forskningssjef, Avdeling for forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst.

Aktualiteter innen forskning på muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager.

Tore K. Kvien, MD, professor UiO, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus/UiO.

Role of inflammation in the pathogenesis of osteoarthritis.

Jeremy Sokolove, MD, Staff Physician, VA Palo Alto Health Care Systems, Instructor of Medicine, Stanford University School of Medicine.

Presentasjon fra hver helseregion

Forskningsmiljø og aktiviteter, svake/sterke sider.

Helse Nord

v/Gunnstein Bakland og Nina Emaus

Helse Sør-Øst I/Helse Sør-Øst II

v/Lars Nordsletten og Tore K. Kvien

Helse Vest

v/Liv Inger Strand

Helse Midt

v/Mari Hoff

Oppsummering ved Tore K. Kvien, MD, professor, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus/UiO

Dag 2

Registerforskning

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Camilla Stoltenberg, direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hvilke muligheter ligger det i å benytte ryggkirurgiregisteret?

Tore Solberg, overlege, Nevrokirurgisk avdeling, UNN

Kliniske studier – multisenter-tilnærming

Konservativ RCT innen spesialisthelsetjenesten

Jens Ivar Brox, professor, OUS

Konservativ RCT innen primærhelsetjenesten

Jan Sture Skouen, professor, Helse Bergen HF

Kirurgiske intervensjoner på nakke/rygg

Øystein Petter Nygaard, professor, St. Olavs Hospital/NTNU

Rehabilitering

Ingvild Kjeken, PhD, Diakonhjemmet sykehus

Implementering av behandlingsretningslinjer

Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Basal- og klinisk forskning

Fra celler til klinisk anvendelse

Lars Engebretsen, professor, Ortopedisk avdeling OUS/UiO

Nevrogenetisk plattform; fra mus til menneske

Line Melå Jacobsen, PhD, FORMI, OUS

Imaging – validering og klinisk nytte

Kjell Arne Kvistad, overlege, St. Olavs Hospital

Muskelfunksjon og rehabilitering: fra forskning til klinikk

May Arna Risberg, professor, NIH/OUS/NAR

Smertefysiologiske målinger – klinisk nytte

Dagfinn Matre, forsker, STAMI

Back To Top