Skip to content

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning

Dato: 11. – 12. april 2018
11. april er for brukermedvirkere
12. april er for brukermedvirkere og forskere
Sted: Oslo universitetssykehus-Ullevål, Bygg 37B, FORMI, 3 etg.
Lenke for påmelding: snarest via https://www.ous-research.no/brukermedvirkning/
Informasjon og program: Program_kurs_brukermedvirkning_i_forskning_FORMI_11.-12.april.18
Pris: Kurset er gratis. Det serveres enkel lunsj, kaffe og te.
Arrangør: Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Kurset «Brukermedvirkning i forskning» er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Det er et sterkt ønske at både forskere og brukermedvirkere fra avdelingen/fagområdet deltar sammen. Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og brukerinvolvering i forskning i fremtiden.

Kurset er lagt opp slik at forskerne er med på dag to av kurset, der det er fokus på samarbeid, hvordan gjøre hverandre gode, legge til rette for felles språk og gjensidig forståelse.  På dag én går en gjennom de grunnleggende trinnene i forskningsprosessen for å gi brukermedvirkere et lite innblikk i hvordan forskningen foregår. Kurset kan hjelpe brukermedvirkere til å avklare om dette er oppgaver de kan tenke seg å bidra med videre.

Kurset er utviklet gjennom et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering og med støtte fra Studieforbundet Funkis.

Program
09.00 – 10.10
Velkommen og praktiske opplysninger – presentasjonsrunde.
Bakgrunn – mål og innhold.
Hvorfor brukermedvirkning i forskning. v/Kjersti Storheim
10.10 – 10.30 Eksempler på forsker og brukermedvirkning samarbeid. v/Astrid Lunestad
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 12:00 Trinnene i forskningsprosessen og brukermedvirkningen i de ulike trinnene
Roller, forventninger, avklaringer og ansvar. v/Kjersti Storheim
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 14.00 Forts.: Trinnene i forskningsprosessen
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.15 EULAR kortene: «Brukermedvirkning i forskning – En vei til suksess» v/Amy Martinsen
15.15 – 16.00 Oppsummering og plenumsdiskusjon
Torsdag 12. april – Denne dagen deltar brukermedvirkere og forskere
09.00 – 09.15 Kort oppsummering av dag en – Trinnene i forskningsprosessen v/Kjersti Storheim
09.15 – 10.15 Brukermedvirkning i forskning – Hvor kan vi samarbeide – EULAR pila. v/Kjersti Storheim
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15 Hvordan kan vi samarbeide: Gruppeoppgaver v/Amy Martinsen og Astrid Lunestad
11.15 – 12.00 Lunsj
12.00 – 12.45 Oppsummering av gruppearbeid i plenum
12.45 – 13.30 Refleksjoner, evaluering og avslutning v/Kjersti Storheim

Endringer i programmet kan forekomme.

 

FORMI-logo
Back To Top