Skip to content

Nytt kurs: Brukermedvirkning i forskning mai 2019

Dato: 4.-5. juni 2019.
Sted: Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo Universitetssykehus – Ullevål (Bygg 37B).

Kurset «Brukermedvirkning i forskning» er utarbeidet for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Det er et sterkt ønske om at både brukere og forskere deltar sammen. Målet for kurset er å samle brukere og forskere for å legge grunnlag for god samhandling og brukerinvolvering i forskning i fremtiden.

Se omtale her med lenke til påmelding: https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-brukermedvirkning-i-forskning-nevroklinikken-2019-06-04

Se også invitasjon og program.

All påmelding skjer via link som du finner på nettsiden og i invitasjonen. Les mer om brukermedvirkning, krav til brukermedvirkere, forskere og om FORMIs arbeid under lenker i invitasjonen.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ingrid Bånerud, ifjeld@ous-hf.no eller Astrid Torgersen Lunestad, aslune@ous-hf.no

Back To Top