Skip to content
Astrid T. Lunestad

Astrid T. Lunestad

Observatør

Styremedlem i Rådet for muskelskjeletthelse/Fagkoordinator i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddssmerter (LKB)/Forskningskoordinator for brukermedvirkning ved FORMI, Oslo Universitetssykehus

astrid@lunestad.com

Back To Top