Skip to content
Kåre Birger Hagen

Kåre Birger Hagen

Professor Institutt for helse og samfunn, UiO, Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus

k.b.hagen@medisin.uio.no

Back To Top