Skip to content
Lars Gunnar Johnsen

Lars Gunnar Johnsen

Førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU; Overlege ortopedi, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital

lars.gunnar.johnsen@ntnu.no

Back To Top