Skip to content
May Arna Risberg

May Arna Risberg

Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo (UiO)

Professor, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole; Forsker, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS)

m.a.risberg@nih.no

Back To Top