Skip to content

KAPNA/HOPE er et prosjekt som består av tre deler; en prospektiv randomisert klinisk kontrollert studie, en registerstudie og en laboratoriestudie. En aldrende og mer overvektig populasjon, samt et høyere krav til en aktiv livsstil, har ført til en stor økning i antall pasienter som trenger kneprotesekirurgi. Formålet med studien er å identifisere risikofaktorer og mekanismer for implantatsvikt ved bruk av ”mobile-bearing” kneproteser sammenlignet med korsbåndbevarende «fixed bearing» kneproteser. Data hentes fra Australian National Joint Replacement Registry og Nasjonalt leddproteseregister. I tillegg undersøkes komputernavigasjon i forhold til kliniske resultater og implantatets overlevelsesrate.

Publikasjoner

  • Petursson G, Fenstad AM, Gøthesen Ø, Haugan K, Dyrhovden GS, Hallan G, Röhrl SM, Aamodt A, Nilsson KG, Furnes O. Similar migration in computer-assisted and conventional total knee arthroplasty. Acta Orthop 2016 Dec 20. Epub 2016 des 20. PMID: 27996349
  • Dyrhovden GS, Fenstad AM, Furnes O, Gøthesen Ø. Survivorship and relative risk of revision in computer-navigated versus conventional total knee replacement at 8-year follow-up. Acta Orthop 2016 Dec;87(6):592-599. Epub 2016 okt 24. PMID: 27775460
  • Dyrhovden GS, Lygre SHL, Badawy M, Gøthesen Ø, Furnes O. Have the causes of revision for total and unicompartmental knee arthroplasties changed during the past two decades? Clin Orthop Relat Res 2017. Jul;475(7):1874-1886. doi: 10.1007/s11999-017-5316-7. Epub 2017 Mar 15. PMID: 28299718

Prosjektleder:
Ove Furnes, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Stipendiater:
Gro Dyrhovden
Gunnar Petursson

Postdoktor:
Øystein Gøthesen

Nasjonale samarbeidspartnere:
Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser

Ortopedisk klinikk ved:

  • Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen.
  • Haugesund sykehus, Helse Fonna HF
  • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus
  • Lovisenberg Diakonale sykehus
  • St. Olavs hospital

Internasjonale samarbeidspartnere:
Australian Orthopedic Associations National Joint replacement Registry, Adelaide, Australia

Back To Top