Skip to content

Korsryggsmerter er den største enkeltårsaken til tapte år med god helse i befolkningen, rammer alle aldersgrupper, fra ungdom til eldre, og er på verdensbasis den diagnosen som koster samfunnet mest. Modic forandringer er endringer i beinmargen som vises på MR-bilder og forekommer hyppigere hos personer med korsryggsmerter sammenlignet med personer som ikke har vondt i ryggen. Det er imidlertid uklart hva som forårsaker modic forandringer. En dansk forskningsgruppe lanserte en hypotese om at modic forandringer kan være forårsaket av anaerobe bakterier i mellomvirvelskiven som kan føre til ødem i tilstøtende mellomvirvelskive (Modic forandringer) med ledsagende smerter. I en randomisert studie fra 2013 fant de at 100 dagers høydose antibiotikabehandling var signifikant bedre enn placebo på alle utfallsmål og effekten var betydelig større enn dagens tilgjengelige behandlingsmetoder. Internasjonale fagmiljøer har stilt spørsmål ved metodiske forhold rundt studien og det er avgjørende at resultatene etterprøves av andre uavhengige miljøer. AIM-studien (Antibiotics In Modic changes) er en norsk multisenter randomisert placebokontrollert studie som etterprøver disse funnene og ønsker å bedre MR-diagnostikken, undersøke epigenetiske og biomolekylære forhold ved Modic forandringer, bakteriers resistensutvikling og gjøre helseøkonomiske analyser. Hovedmålet med AIM-studien er å kunne svare på spørsmålet om korsryggsmerter kan, og skal, behandles med antibiotika.

Publikasjoner

Prosjektledere:

 • Kjersti Storheim, Oslo universitetssykehus
 • Ansgar Espeland, Haukeland Universitetssykehus

Koordinator/kontakt:
Monica Wigemyr, UXWMON@ous-hf.no

FORMI, Oslo Universitetssykehus HF

Stipendiater:

 • Lars Christian Bråten
 • Maria Dehli Vigeland
 • Per M. Kristoffersen
 • Mads P. Rolfsen

Brukerrepresentant:
Thor Einar Holmgaard

Nasjonale samarbeidspartnere:

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • St. Olavs Hospital
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Sykehuset Østfold avd. Moss
 • Drammen sykehus
 • Oslo Universitetssykehus Ullevål.
 • Avdeling for medisinsk genetikk, UiO
 • Immunologisk institutt, UiO
Back To Top