Skip to content

Hensikten er å undersøke merverdien av et øvelsesprogram (BBAT) i en gruppe som vektlegger bevegelseskvalitet i hverdagsaktiviteter. Alle pasienter med hofteartrose som deltar i pasientundervisning ved Ortopedisk avdeling blir forespurt om å delta i studien. Studien er administrert av Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus og gjennomføres i samarbeid med Oslo universitetssykehus om innhold i pasientundervisningen (AktivA) og om innsamling av data til et Nasjonalt kvalitetsregister The Norwegian Osteoarthritis Register (NOAR).

Publikasjoner:

  • Strand LI, Liland Olsen Aa, Nygard H, Furnes O, Magnussen LH, Lygren H, Sundal MA, Skjaerven LH. Basic Body Awareness Therapy and patient education in hip osteoarthritis: a multiple case study, European Journal of Physiotherapy 2016,18,116-25.
  • Olsen AL, Strand LI, Skjaerven LH, Sundal MA, Magnussen LH. Patient education and basic body awareness therapy in hip osteoarthritis – a qualitative study of patients’ movement learning experiences. Disabil Rehabil 2017;39:1631-8.

Prosjektleder:
Liv Inger Strand

Stipendiater:
Aarid Olsen

Nasjonale samarbeidspartnere:

  • Haukeland Universitetssykehus
  • Oslo Universitetssykehus
Back To Top